Tlačnom pumpom treba premjestiti 500 litara vode u minuti na visinu 10 m. Izračunajte rad pumpe u jednom satu. (gustoća vode ρ = 1000 kg/m³, ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{V}=500 \mathrm{l}=500 \mathrm{dm}^{3}=0.5 \mathrm{~m}^{3}, \quad \mathrm{t}_{1}=1 \mathrm{~min}, \quad \mathrm{~h}=10 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{t}=1 \mathrm{~h}=60 \mathrm{~min} \begin{aligned} & \rho=1000 \mathrm{~kg} / \mathrm{m}^{3}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{~W}=? \end{aligned} Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h, gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Kad tijelo obavlja rad, mijenja mu se energija. Promjena energije tijela jednaka je utrošenom radu. Gustoću \rho neke tvari možemo naći iz omjera mase m tijela i njegova obujma V: \rho=\frac{m}{V} \Rightarrow m=\rho \cdot V \text {. } Rad pumpe jednak je promjeni gravitacijske potencijalne energije. Ako je taj rad u jednoj minuti jednak W_{1}=E_{g p} \Rightarrow W_{1}=m \cdot g \cdot h \Rightarrow[m=\rho \cdot V] \Rightarrow W_{1}=\rho \cdot V \cdot g \cdot h Tada će u jednom satu rad biti 60 puta veći \left(\mathrm{t}: \mathrm{t}_{1}\right). W=60 \cdot W_{1} \Rightarrow W=60 \cdot \rho \cdot V \cdot g \cdot h=60 \cdot 1000 \frac{\mathrm{kg}}{3} \cdot 0.5 \mathrm{~m}^{3} \cdot 9.81 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot 10 \mathrm{~m}=2.943 \cdot 10^{6} J

Vježba

Tlačnom pumpom treba premjestiti 1000 litara vode u minuti na visinu 5 \mathrm{~m}. Izračunajte rad pumpe u jednom satu. (gustoća vode \rho=1000 \mathrm{~kg} / \mathrm{m}^{3}, ubrzanje slobodnog pada \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) Rezultat: \quad 2.943 \cdot 10^{6} J .

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tlačnom pumpom treba premjestiti 500 litara vode u minuti na visinu 10 m. Izračunajte potrebnu snagu pumpe. (gustoća vode ρ = 1000 kg/m³, ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )
1.)Objasnite sljedeće podatke standardnih entalpija stvaranja: a) za grafit standardna entalpija stvaranja iznosi 0kjmol-1 za dijamant standardna entalpija stvaranja iznosi 1,9 kj mol-1 Znači li to da...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana