Tijelo mase 0.1 kg bačeno je s visine 2.5 m početnom brzinom 10 m/s prema dolje. Kolika je kinetička energija tijela na visini 1 m iznad tla? Otpor i uzgon u zraku su zanemarivi. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² ) A. 1.0J B. 6.0 J C. 6.5 J D. 7.5 J


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=0.1 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{H}=2.5 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{v}_{0}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{h}=1 \mathrm{~ms}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{E}_{\mathrm{k}}=? Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h, gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} Zakon očuvanja energije: - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. Mehanička energija je zbroj potencijalne i kinetičke energije u mehaničkom sustavu, tj. energija koja ovisi o položaju i gibanju tijela zbog djelovanja sile. U zatvorenome sustavu zbroj potencijalne i kinetičke energije je konstantan. Slobodni pad je jednoliko ubrzano pravocrtno gibanje sa početnom brzinom \mathrm{v}_{0}=0 \mathrm{~m} / \mathrm{s} i konstantnom akceleracijom \mathrm{a}=\mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}. Ako tijelo ima početnu brzinu v_{0} tada formula za brzinu kod slobodnog pada glasi: v^{2}=v_{0}^{2}+2 \cdot g \cdot h, gdje je h visina pada. 1.inačica Tijelo mase m bačeno je s visine H početnom brzinom v_{0} pa je njegova ukupna energija jednaka zbroju gravitacijske potencijalne i kinetičke energije. E_{g p k}=m \cdot g \cdot H+\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{0}^{2} . Kada se tijelo nađe na visini h iznad tla ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h, a pripadna kinetička energija iznosi: E_{k}=E_{g p k}-E_{g p} \Rightarrow E_{k}=m \cdot g \cdot H+\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{0}^{2}-m \cdot g \cdot h \Rightarrow \begin{aligned} \Rightarrow E_{k} &=m \cdot\left(g \cdot H+\frac{1}{2} \cdot v_{0}^{2}-g \cdot h\right) \Rightarrow E_{k}=m \cdot\left(g \cdot(H-h)+\frac{1}{2} \cdot v_{0}^{2}\right)=\\ &=0.1 \mathrm{~kg} \cdot\left(9.81 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^{2}} \cdot(2.5 \mathrm{~m}-1 \mathrm{~m})+\frac{1}{2} \cdot\left(10 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right)^{2}\right)=6.5 \mathrm{~J} . \end{aligned} Odgovor je pod \mathrm{C}. 2.inačica Tijelo mase m bačeno je s visine H početnom brzinom v_{0}. Na visini h iznad tla (kada je prešlo put H - h) za njegovu trenutačnu brzinu vrijedi v^{2}=v_{0}^{2}+2 \cdot g \cdot(H-h), a kinetička energija iznosi: \begin{gathered} E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot\left(v_{0}^{2}+2 \cdot g \cdot(H-h)\right)= \\ =\frac{1}{2} \cdot 0.1 \mathrm{~kg} \cdot\left(\left(10 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right)^{2}+2 \cdot 9.81 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^{2}} \cdot(2.5 \mathrm{~m}-1 \mathrm{~m})\right)=6.5 \mathrm{~J} . \end{gathered} Odgovor je pod \mathrm{C}. Vježba 394 Tijelo mase 100 \mathrm{~g} bačeno je s visine 25 \mathrm{dm} početnom brzinom 10 \mathrm{~m} / \mathrm{s} prema dolje. Kolika je kinetička energija tijela na visini 100 \mathrm{~cm} iznad tla? Otpor i uzgon u zraku su zanemarivi. (ubrzanje slobodnog pada g=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) A. 1.0 \mathrm{~J} B. 6.0 \mathrm{~J} C. 6.5 \mathrm{~J} D. 7.5 \mathrm{~J} Rezultat: \quad C.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tijelo mase 0.1 kg bačeno je s visine 2.5 m početnom brzinom 10 m/s prema dolje. Kolika je kinetička energija tijela na visini 1 m iznad tla? Otpor i uzgon u zraku su zanemarivi. (ubrzanje slobodnog...
Tijelo mase 0.1 kg bačeno je s visine 2.5 m početnom brzinom 10 m/s prema dolje. Kolika je kinetička energija tijela na visini 1 m iznad tla? Otpor i uzgon u zraku su zanemarivi. (ubrzanje slobodnog...
Tijelo mase 1 kg bačeno je s visine 15 m okomito prema dolje početnom brzinom 2 m/s. Kolikom je brzinom tijelo udarilo o tlo? (ubrzanje sile teže g = 9.81 m/s² )
Tijelo mase 1 kg bačeno je vertikalno uvis brzinom 10 m/s. Kolika mu je promjena potencijalne energije nakon 1 sekunde gibanja? (g=9.81 m/s²)
Tijelo mase 1 kg bačeno je okomito uvis brzinom 10 m/s. Kolika mu je promjena potencijalne energije nakon 1 sekunde gibanja? (g=9.81 m/s²)
Tijelo mase 1 kg bačeno je vertikalno uvis brzinom 10 m/s. Kolika mu je promjena gravitacijske potencijalne energije nakon što se gibalo jednu sekundu? (g=9.81 m/s²)
Tijelo mase 1 kg bačeno je vertikalno uvis brzinom 10 m/s. Kolika mu je promjena potencijalne energije nakon 1 sekunde gibanja? (g=9.81 m/s²)

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana