Vozilo 1 ima dva puta veću masu od vozila 2. Oba vozila imaju jednake kinetičke energije. Kolika je brzina drugog vozila v₂ iskazana pomoću brzine prvog vozila v₁ ? A. v₂ = 2 ⋅ v₁ B. v₂ = 4 ⋅ v₁ C. v₂ = v₁ D. $v_{2}=\sqrt{2} \cdot v_{1}$


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}_{1}=2 \cdot \mathrm{m}, \quad \mathrm{m}_{2}=\mathrm{m}, \quad \mathrm{E}_{\mathrm{k} 1}=\mathrm{E}_{\mathrm{k} 2}=\mathrm{E}_{\mathrm{k}}, \quad \frac{v_{2}}{v_{1}}=? Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \Rightarrow v=\sqrt{\frac{2 \cdot E_{k}}{m}} . 1.inačica \left.\left.\begin{array}{c} E_{k 1}=\frac{1}{2} \cdot m_{1} \cdot v_{1}^{2} \\ E_{k 2}=\frac{1}{2} \cdot m_{2} \cdot v_{2}^{2} \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{c} E_{k}=\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot m \cdot v_{1}^{2} \\ E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{2}^{2} \end{array}\right\} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{2}^{2}=\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot m \cdot v_{1}^{2} \Rightarrow } \\ {\Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{2}^{2}=\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot m \cdot v_{1}^{2} \cdot \frac{2}{m} \Rightarrow v_{2}^{2}=2 \cdot v_{1}^{2} \Rightarrow v_{2}^{2}=2 \cdot v_{1}^{2} / \sqrt{ } \Rightarrow} \\ {\Rightarrow v_{2}=\sqrt{2 \cdot v_{1}^{2}} \Rightarrow v_{2}=\sqrt{2} \cdot v_{1}} \end{array} Odgovor je pod D. 2.inačica Odgovor je pod D. 3.inačica \begin{gathered} \frac{v_{2}}{v_{1}}=\frac{\sqrt{\frac{2 \cdot E_{k 2}}{m_{2}}}}{\sqrt{\frac{2 \cdot E_{k 1}}{m_{1}}}} \Rightarrow \frac{v_{2}}{v_{1}}=\sqrt{\frac{\frac{2 \cdot E_{k 2}}{\frac{m_{2}}{2 \cdot E_{k 1}}}{m_{1}}} \Rightarrow \frac{v_{2}}{v_{1}}}=\sqrt{\frac{m_{k_{k}}}{2 \cdot E_{k}}} \Rightarrow \frac{v_{2}}{v_{1}}=\sqrt{\frac{m}{\frac{2 \cdot E_{k}}{2 \cdot m}}} \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{v_{2}}{v_{1}}=\sqrt{2} \Rightarrow \frac{v_{2}}{v_{1}}=\sqrt{2} / v_{1}^{\frac{m}{2 \cdot m}} \Rightarrow v_{2}=\sqrt{2} \cdot v_{1} . \end{gathered} Odgovor je pod D. Vježba 395 Vozilo 1 ima četiri puta veću masu od vozila 2 . Oba vozila imaju jednake kinetičke energije. Kolika je brzina drugog vozila \mathrm{v}_{2} iskazana pomoću brzine prvog vozila \mathrm{v}_{1} ? A. v_{2}=2 \cdot v_{1} B. v_{2}=4 \cdot v_{1} C. v_{2}=v_{1} D. v_{2}=\sqrt{2} \cdot v_{1} Rezultat: \quad A.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Vozilo 1 ima dva puta veću masu od vozila 2. Oba vozila imaju jednake kinetičke energije. Kolika je brzina drugog vozila v₂ iskazana pomoću brzine prvog vozila v₁ ? A. v₂ = 2 ⋅ v₁ B. v₂ = 4 ⋅ v₁ C. ...
Automobil mase 1 tona raspolaže maksimalnom snagom P = 14.95 kW. Kolikom se maksimalnom i stalnom brzinom automobil može uspinjati ako strmina ima nagib 4% i ako na vozilo djeluje sila trenja F_(tr...
Kolika je snaga potrebna da bi se vozilo mase 2000 kg gibalo stalnom brzinom 45 km/huz kosinu nagiba 6^(∘), ako sila trenja iznosi 1.5kN?( g=10 m/s²)
Vozilo mase 800 kg jednoliko se usporava na putu 7 m kroz 2 s. Kolika se energija kočenjem pretvori u toplinu?
Na vozilo u mirovanju djeluje u vremenu t = 10 s sila od 1200 N. Kinetička energija nakon tih 10 s iznosi 132 kJ. Kolika je brzina (trenje zanemarujemo) koju je postiglo vozilo?
O strop mirnog vozila obješen je visak. Kada se vozilo pokrene po horizontalnoj podlozi, giba se ubrzanjem koje iznosi 20% od g (normalnog ubrzanja kod slobodnog pada). Koliki kut zatvara nit viska ...
Automobil vozi brzinom 20 m/s u vodoravno položenome zavoju polumjera zakrivljenosti 80 m. Koliki mora biti najmanji faktor trenja između guma i ceste da bi vozilo prošlo zavoj sa stalnim iznosom br...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana