Tane mase 20 g ispali se početnom brzinom 1000 m/s. Pri padu na zemlju ima brzinu 200 m/s. Kolika je energija taneta utrošena na svladavanje sile trenja i sile otpora prilikom njegova gibanja zrakom?


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{m}=20 \mathrm{~g}=0.02 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{v}_{1}=1000 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{v}_{2}=200 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \Delta \mathrm{E}_{\mathrm{k}}=? Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Energija \Delta \mathrm{E}_{\mathrm{k}} taneta utrošena na svladavanje sile trenja i sile otpora prilikom njegova gibanja zrakom jednaka je razlici kinetičke energije E_{\mathrm{k} 1} kada se tane ispali početnom brzinom v_{1} i kinetičke energije E_{\mathrm{k} 2} pri padu na zemlju brzinom v_{2}. \begin{gathered} \Delta E_{k}=E_{k 1}-E_{k 2} \Rightarrow \Delta E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{1}^{2}-\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{2}^{2} \Rightarrow \Delta E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot\left(v_{1}^{2}-v_{2}^{2}\right)= \\ =\frac{1}{2} \cdot 0.02 \mathrm{~kg} \cdot\left(\left(1000 \frac{m}{\mathrm{~s}}\right)^{2}-\left(200 \frac{m}{\mathrm{~s}}\right)^{2}\right)=9600 \mathrm{~J}=9.6 \mathrm{~kJ} \end{gathered}

Vježba

Tane mase 2 dag ispali se početnom brzinom 1 \mathrm{~km} / \mathrm{s}. Pri padu na zemlju ima brzinu 200 \mathrm{~m} / \mathrm{s} . Kolika je energija taneta utrošena na svladavanje sile trenja i sile otpora prilikom njegova gibanja zrakom? Rezultat: \quad 9.6 \mathrm{~kJ}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tane mase 20 g ispali se početnom brzinom 1000 m/s. Pri padu na zemlju ima brzinu 200 m/s. Kolika je energija taneta utrošena na svladavanje sile trenja i sile otpora prilikom njegova gibanja zrakom...
Tane mase 10 g ispaljeno je brzinom 1000 m/s i udari u cilj brzinom 500 m/s na istoj visini s koje je izbačeno. Koliki je rad utrošen na savladavanje otpora zraka?
Tane mase m zabije se u komad drveta mase M koji visi na niti duljine 1 i ostane u njemu. Odredite kut α za koji se komad drveta sa tanetom pomakne, ako brzina taneta iznosi v. (ubrzanje slobodnog p...
Tane mase m doleti horizontalno do drvene kugle koja je na podu. Tane proleti središtem kugle. Treba odrediti kolika je energija prešla u toplinu ako je v₁ brzina taneta prije nego što je pogodilo k...
Iz oružja mase 450 kg izleti tane mase 5 kg u horizontalnom smjeru brzinom 450 m /s. Pri trzaju natrag oružje se pomaknulo 0.45 m. Kolika je srednja sila otpora koji je zaustavio oružje?
Koliki je otpor daske, ako se tane mase 8 g i brzine 250 m/s zabije u dasku duboko 4 cm?
Tane i zvuk koji je pritom nastao dopru istodobno do visine 510 m. Kolikom je brzinom izašlo tane iz cijevi ako je brzina zvuka 340 m/s ? Otpor zraka zanemarimo. (g=9.81 m/s²)

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana