Raketa leti brzinom 16 m/s. Raspada se na dva dijela masa 5 kg i 15 kg. Kolikom brzinom se giba manja masa, ako veća ima brzinu 25 m/s, istog smjera kao prvi smjer rakete?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{v}=16 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{m}_{1}=5 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~m}_{2}=15 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{v}_{2}^{\prime}=25 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{v}_{1}^{\prime}=? Količinu gibanja definiramo kao umnožak mase tijela i njegove brzine. Količina gibanja je vektorska veličina. \vec{p}=m \cdot \vec{v} \quad, \quad p=m \cdot v \text { kad računamo iznos. } Zakon o očuvanju količine gibanja Zbroj količina gibanja dva tijela prije njihova međusobnog djelovanja jednak je zbroju njihovih količina gibanja nakon međusobnog djelovanja. To vrijedi i za više od dva tijela. Zakon održanja količina gibanja dvaju tijela masa m_{1} i m_{2}, kojima su početne brzine bile v_{1} i v_{2}, a brzine nakon njihova međusobnog djelovanja \mathrm{v}_{1}^{\prime} i \mathrm{v}_{2}^{\prime}, glasi: m_{1} \cdot v_{1}+m_{2} \cdot v_{2}=m_{1} \cdot v_{1}+m_{2} \cdot v_{2} . Zbroj količina gibanja obaju tijela prije njihova međusobnog djelovanja jednak je zbroju njihovih količina gibanja nakon međusobnog djelovanja. Neka je v brzina rakete, a_{v_{1}}^{\prime} i_{v_{2}}^{\prime} su brzine njezinih dijelova nakon raspada. Brzine ostaju na istom pravcu. Iz zakona o održanju količine gibanja može se izraziti brzina vi'. \begin{gathered} \left(m_{1}+m_{2}\right) \cdot v=m_{1} \cdot v_{1}^{\prime}+m_{2} \cdot v_{2}^{\prime} \Rightarrow m_{1} \cdot v_{1}^{\prime}+m_{2} v_{2}^{\prime}=\left(m_{1}+m_{2}\right) \cdot v \Rightarrow \\ \Rightarrow m_{1} \cdot v_{1}^{\prime}=\left(m_{1}+m_{2}\right) \cdot v-m_{2} \cdot v_{2}^{\prime} \Rightarrow m_{1} \cdot v_{1}=\left(m_{1}+m_{2}\right) \cdot v-m_{2} \cdot v_{2}^{\prime} / \frac{1}{m_{1}} \Rightarrow \\ \Rightarrow v_{1}^{\prime}=\frac{\left(m_{1}+m_{2}\right) \cdot v-m_{2} \cdot v_{2}}{m_{1}}=\frac{(5 \mathrm{~kg}+15 \mathrm{~kg}) \cdot 16 \frac{m}{\mathrm{~s}}-15 \mathrm{~kg} \cdot 25 \frac{m}{\mathrm{~s}}}{5 \mathrm{~kg}}=-11 \frac{m}{\mathrm{~s}} . \end{gathered} Predznak minus znači da je smjer suprotan smjeru rakete.

Vježba

Raketa leti brzinom 16 \mathrm{~m} / \mathrm{s}. Raspada se na dva dijela masa 500 dag i 1500 dag. Kolikom brzinom se giba manja masa, ako veća ima brzinu 25 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, istog smjera kao prvi smjer rakete? Rezultat: \quad-11 \frac{m}{s}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Astronaut leti u raketi brzinom jednakom 0.8⋅ c relativno prema Zemlji. Nakon što je u raketi prošlo 30 godina, koliko je vremena proteklo na Zemlji?
Raketa se giba u odnosu na motritelja u nepokretnom koordinatnom sustavu brzinom v  = 0.95c(gdje je c brzina svjetlosti u vakuumu). Ako je duljina rakete 1₀, izračunajte koliko je skraćenje (kontrak...
Raketa se giba brzinom v = 0.99 ⋅ c ( c je brzina svjetlosti u vakuumu) u odnosu na nepokretnog motritelja na Zemlji. Ako je duljina predmeta 1 m u raketi, u smjeru gibanja rakete, kolika je to dulj...
Raketa se giba brzinom v = 0.99c ( c je brzina svjetlosti u vakuumu) u odnosu na nepokretnog motritelja na Zemlji. Gustoća mjedi u raketi je 8500 kg/m³. Kolika je gustoća mjedi za motritelja na Zeml...
Raketa se giba brzinom v prema izvoru svjetlosti. Kolika je brzina rakete u odnosu na fotone koje emitira izvor svjetlosti? (Fotoni se gibaju brzinom svjetlosti c.)
Raketa se giba prema nepomičnoj motriteljici brzinom v u smjeru paralelnom duljini rakete. Nepomična motriteljica mjeri duljinu rakete i zaključuje da je ona duga 20 m. Dječak koji miruje u odnosu n...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana