Dva tijela jednakih masa padnu na tlo s jednake visine h. Sudar prvog tijela s tlom je neelastičan. Drugo je tijelo nakon sudara elastično odskočilo na visinu 0.2⋅ h. Pri kojemu je sudaru više energije prešlo u unutarnju energiju tijela i tla te koliko puta više?


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{h}_{1}=\mathrm{h}, \quad \Delta \mathrm{h}=0.2 \cdot \mathrm{h}, \quad \frac{\Delta E_{g p 1}}{\Delta E_{g p 2}}=? Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h, gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Sudar prvog tijela, koje je palo s visine h, s tlom je neelastičan pa je ukupna gravitacijska potencijalna energija prešla u unutarnju energiju tijela i tla. \Delta E_{g p 1}=m \cdot g \cdot h-m \cdot g \cdot 0 \Rightarrow \Delta E_{g p 1}=m \cdot g \cdot h . Budući da je drugo tijelo nakon sudara elastično odskočilo na visinu \Delta \mathrm{h}, gravitacijska potencijalna energija koja je prešla u unutarnju energiju tijela i tla iznosi: \begin{gathered} \Delta E_{g p 2}=m \cdot g \cdot h-m \cdot g \cdot \Delta h \Rightarrow \Delta E_{g p 2}=m \cdot g \cdot h-m \cdot g \cdot 0.2 \cdot h \Rightarrow \Delta E_{g p 2}=m \cdot g \cdot h \cdot(1-0.2) \Rightarrow \\ \Rightarrow \Delta E_{g p 2}=0.8 \cdot m \cdot g \cdot h . \end{gathered} Sada je \frac{\Delta E_{g p 1}}{\Delta E_{g p 2}}=\frac{m \cdot g \cdot h}{0.8 \cdot m \cdot g \cdot h} \Rightarrow \frac{\Delta E_{g p 1}}{\Delta E_{g p 2}}=\frac{m \cdot g \cdot h}{0.8 \cdot m \cdot g \cdot h} \Rightarrow \frac{\Delta E_{g p 1}}{\Delta E_{g p 2}}=\frac{1}{0.8} \Rightarrow \frac{\Delta E_{g p 1}}{\Delta E_{g p 2}}=1.25 . Pri neelastičnom sudara prešlo je u unutarnju energiju tijela i tla 1.25 puta više energije. Vježba 408 Dva tijela jednakih masa padnu na tlo s jednake visine 2 \cdot \mathrm{h}. Sudar prvog tijela s tlom je neelastičan. Drugo je tijelo nakon sudara elastično odskočilo na visinu 0.4 \cdot \mathrm{h}. Pri kojemu je sudaru više energije prešlo u unutarnju energiju tijela i tla te koliko puta više? Rezultat: \quad Pri neelastičnom sudara prešlo je u unutarnju energiju tijela i tla 1.25 puta više energije.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Dva tijela jednakih masa padnu na tlo s jednake visine h. Sudar prvog tijela s tlom je neelastičan. Drugo je tijelo nakon sudara elastično odskočilo na visinu 0.2⋅ h. Pri kojemu je sudaru više energ...
Dva tijela jednakih masa padnu na tlo s jednake visine h. Sudar prvog tijela s tlom je neelastičan. Drugo je tijelo nakon sudara elastično odskočilo na visinu 0.2⋅ h. Pri kojemu je sudaru više energ...
Tijelo mase m postavljeno je na ravnu gredu duljine L. Jedan kraj grede podigne se na visinu h od vodoravnoga tla, kao što je prikazano na crtežu. Koliki je iznos ukupne sile na tijelo? Oznakom d na...
Granata leti brzinom 400 m/s. Pri eksploziji razleti se u dva dijela jednakih masa. Svaki od njih nastavlja gibanje po pravcu koji zatvara kut od 30^(∘) u odnosu na početni smjer. Kolike su brzine d...
Tijelo mase m ovješeno je o dvije opruge jednakih konstanti elastičnosti k. Jednom je ovješeno tako da su opruge u “seriji”, a drugi put tako da su opruge u “paraleli”. Periode titranja tijela u ta ...
Dva su tijela bačena sa istog mjesta okomito uvis jednakim početnim brzinama 12 m/s. Prvo tijelo bačeno je 0.44 s ranije od drugog. Za koje će vrijeme od trenutka bacanja drugog tijela oba tijela bi...
Dva se tijela gibaju jednoliko svako po svojoj kružnici. Gibanja su opisana jednakim centripetalnim akceleracijama. Ako za polumjere putanja vrijedi r₁ : r₂ = 4 : 1, tada za ophodne brzine vrijedi: ...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana