Odredite snagu zračne struje čiji je poprečni presjek krug polumjera 9 m i koji se giba brzinom 12 m/s. Gustoća zraka je 1.3 kg/m³.


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\mathrm{r}=9 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{v}=12 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \rho=1.3 \mathrm{~kg} / \mathrm{m}^{3}, \quad \mathrm{P}=? Gustoću \rho neke tvari možemo naći iz omjera mase m tijela i njegova obujma V: \rho=\frac{m}{V} \Rightarrow m=\rho \cdot V \text {. } Obujam valjka Uspravni i kosi valjak polumjera osnovke (baze) r i visine h imaju jednake obujmove. Taj obujam iznosi: V=S \cdot h \Rightarrow V=r^{2} \cdot \pi \cdot h Jednoliko pravocrtno gibanje duž puta s jest gibanje pri kojem vrijedi izraz s=v \cdot t, gdje je v stalna, konstantna brzina kojom se tijelo giba. Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Kad tijelo obavlja rad, mijenja mu se energija. Promjena energije tijela jednaka je utrošenom radu. Brzinu rada izražavamo snagom. Snaga P jednaka je omjeru rada W i vremena t za koje je rad obavljen, tj. P=\frac{W}{t} . Masa zraka koji struji brzinom v kružnim poprečnim presjekom polumjera r iznosi: m=\rho \cdot V \Rightarrow m=\rho \cdot S \cdot h \Rightarrow\left[\begin{array}{l} S=r^{2} \cdot \pi \\ h=v \cdot t \end{array}\right] \Rightarrow m=\rho \cdot r^{2} \cdot \pi \cdot v \cdot t . Snaga struje P jednaka je radu W koji može učiniti struja u jednoj sekundi pri potpunom prelasku njezine kinetičke energije u rad.

Vježba

Odredite snagu zračne struje čiji je poprečni presjek krug polumjera 90 \mathrm{dm} i koji se giba brzinom 12 \mathrm{~m} / \mathrm{s}. Gustoća zraka je 1.3 \mathrm{~kg} / \mathrm{m}^{3}. Rezultat: 286 \mathrm{~kW}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Odrediti snagu motora automobila mase 1000 kg koji se ravnomjerno kreće brzinom 36 km/h uz brdo čiji je nagib takav da na svakih 100 m puta visina se poveća za 5 m.(Koeficijent trenja je 0.07,g=9.81 m...
Odredite korisnost stroja nazivne snage 2000 W koji u jednoj sekundi obavi rad od 1200 J.
Odredite koliko fotona vidljive svjetlosti valne duljine 500 nm emitira žarulja snage 100 W tijekom jedne sekunde. (Planckova konstanta h = 6.626 ⋅ 10⁻³⁴ J ⋅ s, brzina svjetlosti u vakuumu c = 3 ⋅ 1...
Na vodopadu visine 25 m izgrađena je hidroelektrana snage 750 kW. Odredite korisnost ako znate da je maseni protok vode 5 ⋅ 10³ kg/s.(g=10 m/s²)
Transformator ima u primarnoj zavojnici 1500 zavoja, a u sekundarnoj 350 zavoja. Pri naponu u primarnoj zavojnici od 220 V ulazna snaga iznosi 10 W. Odredite jakost struje u sekundarnoj zavojnici. G...
Automobil mase 1000 kg ubrzava se jednoliko od brzine 36 km/h na 72 km/h na ravnom putu dugom 100 m. a) Odredite koliki je rad obavio motor automobila na tom putu. b) Kolika je srednja snaga ...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana