Maksimalna brzina ruke karatiste netom prije udarca je 10 m/s. Masa pokretnog dijela ruke je 1 kg. Ako se ruka nakon što daska pukne giba brzinom 1 m/s koliko je energije karatist predao dasci?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{v}_{1}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{m}=1 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{v}_{2}=1 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{W}=? Tijelo mase \mathrm{m} i brzine \mathrm{v} ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} Kad tijelo obavlja rad, mijenja mu se energija. Promjena energije tijela jednaka je utrošenom radu. \begin{aligned} W=E_{k 1}-E_{k 2} & \Rightarrow W=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{1}^{2}-\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{2}^{2} \Rightarrow W=\frac{1}{2} \cdot m \cdot\left(v_{1}^{2}-v_{2}^{2}\right)=\\ &=\frac{1}{2} \cdot 1 \mathrm{~kg} \cdot\left(\left(10 \frac{m}{s}\right)^{2}-\left(1 \frac{m}{s}\right)^{2}\right)=49.5 \mathrm{~J} . \end{aligned}

Vježba

Maksimalna brzina ruke karatiste netom prije udarca je 36 \mathrm{~km} / \mathrm{h}. Masa pokretnog dijela ruke je 100 dag. Ako se ruka nakon što daska pukne giba brzinom 1 \mathrm{~m} / \mathrm{s} koliko je energije karatist predao dasci? Rezultat: \quad 49.5 \mathrm{~J}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Udaljenost između dviju postaja metroa iznosi 2 km koju vlak prijeđe za 140 s. Maksimalna brzina vlaka na tom putu iznosi 60 km/h. Na početku i na kraju svog gibanja vlak se kreće sa stalnim ubrzanj...
Udaljenost između dvije postaje metroa iznosi 2 km koju kompozicija metroa prijeđe za 140 s. Maksimalna brzina koju metro postigne na tom putu iznosi 60 km/h. Na početku i na kraju svoga gibanja met...
Udaljenost između dvije stanice metroa iznosi 2 km, a kompozicija ju prijeđe za 140 s. Maksimalna brzina koju metro postigne natom putu iznosi 60 km/h. Ako se na početku i na kraju svog gibanja kreć...
Udaljenost između dviju postaja metroa iznosi 2 km, a kompozicija metroa prijeđe je za 140 s. Maksimalna brzina koju metro postigne na tom putu iznosi 60 km/h. Na početku i na kraju svoga gibanja me...
Izlazni rad elektrona iz elementa je 4.08eV. Kolika mora biti valna duljina zračenja da bi pri fotoelektričnom efektu maksimalna brzina izbijenih fotoelektrona iznosila 7.2 ⋅ 10⁵ m/s? (Planckova kon...
Ploča od cinka obasjana je fotonima valne duljine 220 nm. Ako je izlazni rad za cink 4 eV, kolika je maksimalna brzina fotoelektrona? (Planckova konstanta h = 6.626 ⋅ 10⁻³⁴ J ⋅ s, masa elektrona m =...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana