Kolikom brzinom izlazi mlaz vode iz otvora cijevi ako se mlaz penje vertikalno do visine 4.1 m? Zanemarite gubitak zbog trenja. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{h}=4.1 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{v}=? Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h, gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Tijelo mase \mathrm{m} i brzine \mathrm{v} ima kinetičku energiju Budući da se gubitak energije zbog trenja može zanemariti, kinetička energija mlaza pretvara se u gravitacijsku potencijalnu energiju. \begin{gathered} E_{k}=E_{g p} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}=m \cdot g \cdot h \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}=m \cdot g \cdot h / \cdot \frac{2}{m} \Rightarrow \\ \Rightarrow v^{2}=2 \cdot g \cdot h \Rightarrow v^{2}=2 \cdot g \cdot h / \sqrt{\Rightarrow} \Rightarrow v=\sqrt{2 \cdot g \cdot h}=\sqrt{2 \cdot 9.81 \frac{m}{2} \cdot 4.1 m=8.97 \frac{m}{s} .} \end{gathered} Vježba 426 Kolikom brzinom izlazi mlaz vode iz otvora cijeviako se mlaz penje vertikalno do visine 41 \mathrm{dm} ? Zanemarite gubitak zbog trenja. (ubrzanje slobodnog pada \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) Rezultat: \quad 8.97 \mathrm{~m} / \mathrm{s}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kolikom brzinom se giba tijelo čija je masa za mirnog promatrača m = 4.0 kg, ako je masa tijela u mirovanju m₀ = 2.4 kg ? (c je brzina svjetlosti u vakuumu)
Kolikom brzinom se krece telo mase 400g, ako ima kineticku energiju 2kj?
Kolikom brzinom se mora gibati vodič dug 1.5 m u Zemljinom magnetskom polju da bi se na krajevima vodiča inducirao jednak napon kao u zavojnici s 600 zavoja u kojoj je brzina promjene magnetskog tok...
Kolikom brzinom bi se trebao gibati inercijski sustav da vrijeme u njemu teče upola sporije? (brzina svjetlosti u vakuumu c = 3 ⋅ 10⁸ m/s )
Kolikom brzinom mora letjeti zrakoplov i kojim smjerom da bi za vrijeme t = 1 h preletio u pravcu sjevera put od s = 300 km, ako za vrijeme leta puše sjeveroistočni vjetar brzinom 35 km/h pod kutom ...
Lopta je bačena uvis brzinom 15 m/s sa vrha zgrade visoke 20 m. Kolikom brzinom lopta udari u zemlju? (g=9.81 m/s²)