Kolika je količina gibanja bakrene kugle, polumjera 10 cm, kada se giba brzinom 2 m/s? (gustoća bakra ρ = 8900 kg/m³ )


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{r}=10 \mathrm{~cm}=0.1 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{v}=2 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \rho=8900 \mathrm{~kg} / \mathrm{m}^{3}, \quad \mathrm{p}=? Količinu gibanja definiramo kao umnožak mase tijela i njegove brzine. Količina gibanja je vektorska veličina. \vec{p}=m \cdot \vec{v} \quad, \quad p=m \cdot v \text { kad računamo iznos. } Gustoću \rho neke tvari možemo naći iz omjera mase m tijela i njegova obujma V: \rho=\frac{m}{V} \Rightarrow m=\rho \cdot V \text {. } Obujam kugle Obujam (volumen) kugle polumjera r iznosi: \begin{gathered} \qquad V=\frac{4}{3} \cdot r^{3} \cdot \pi . \\ \left.\begin{array}{rl} V=\frac{4}{3} \cdot r^{3} \cdot \pi & \\ m=\rho \cdot V & \Rightarrow \quad m=\rho \cdot \frac{4}{3} \cdot r^{3} \cdot \pi \\ p=m \cdot v & p=m \cdot v \end{array}\right\} \Rightarrow p=\rho \cdot \frac{4}{3} \cdot r^{3} \cdot \pi \cdot v= \\ =8900 \frac{\mathrm{kg}}{m^{3}} \cdot \frac{4}{3} \cdot(0.1 \mathrm{~m})^{3} \cdot \pi \cdot 2 \frac{m}{\mathrm{~s}}=74.56 \mathrm{~kg} \cdot \frac{m}{\mathrm{~s}} . \end{gathered}

Vježba

Kolika je količina gibanja bakrene kugle, polumjera 1 \mathrm{dm}, kada se giba brzinom 2 \mathrm{~m} / \mathrm{s} ? (gustoća bakra \rho=8900 \mathrm{~kg} / \mathrm{m}^{3} ) Rezultat: \quad 74.56 \mathrm{~kg} \cdot \frac{m}{s}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kolika je količina gibanja elektrona kada se giba brzinom v  = 0.8 ⋅ c? (Masa elektrona u mirovanju je m₀ = 9.1 ⋅ 10⁻³¹ kg, a brzina svjetlosti u vakuumu c=3⋅10⁸ m/s)
Kolika je količina gibanja elektrona kada se giba brzinom 0.75⋅ c. Masa elektrona u mirovanju je 9.1 ⋅ 10⁻³¹ kg ? (brzina svjetlosti u vakuumu c = 3 ⋅ 10⁸ m/s )
Kolika je količina gibanja elektrona mase m₀ = 9.11 ⋅ 10⁻³¹ kg koji se giba brzinom v = 0.92 ⋅ c? (c je brzina svjetlosti u vakuumu c = 3 ⋅ 10⁸ m/s )
Kolika je količina gibanja tijela mase 500 g kada slobodno padajući prijeđe put 5 m? Zanemarite otpor zraka. (g=9.81 m/s²) $$ \begin{aligned} & \left.\left.\left.\begin{array}{l}a=\frac{m_{2}-m_...
Kolika je količina gibanja fotona elektromagnetskog zračenja frekvencije 0.5 PHz? (Planckova konstanta h = 6.626 ⋅ 10⁻³⁴Js, brzina svjetlosti u vakuumu c=3⋅10⁸ m/s)
Kolika je valna duljina čestice čija je količina gibanja 6.62 ⋅ 10⁻²³ kg ⋅ m/s? (Planckova konstanta h=6.626⋅10⁻³⁴ J⋅s) $$ \begin{aligned} & \left.\left.\left.\begin{array}{l}E=N \cdot h \cdot v...