Rad W, koji obavi Zemlja tijekom jednog obilaska T, gibajući se oko Sunca po kružnoj stazi polumjera r, jednak je: A. W = F ⋅ r B.W = F ⋅ r ⋅ T C. W = 0 D. W = F ⋅ 2 ⋅ r ⋅ π


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\section{T, \quad r, \quad W = ?} Tijelo obavlja rad W ako djeluje nekom silom F na putu s na drugo tijelo. Ako sila djeluje u smjeru gibanja tijela, vrijedi W=F \cdot S . Ako na tijelo djeluje sila pod šiljastim (tupim) kutom u odnosu na pravac duž kojeg se giba tijelo, rad sile je pozitivan (negativan): W=F \cdot s \cdot \cos \alpha, gdje je F sila, s prijeđeni put, \alpha kut između smjera gibanja i smjera djelovanja sile. Ako sila F djeluje okomito na smjer puta ne obavlja rad, W =0. Pri gibanju satelita po kružnoj stazi sila privlačenja i put međusobno su okomiti pa je rad jednak nuli, \mathrm{W}=0. Odgovor je pod C.

Vježba

Rad W, koji obavi Mjesec tijekom jednog obilaska T, gibajući se oko Zemlje po kružnoj stazi polumjera \mathrm{r}, jednak je: A. W=F \cdot r B . W=F \cdot r \cdot T C . W=0 D. W=F \cdot 2 \cdot r \cdot \pi \section{Rezultat: \quad C.}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Odredite korisnost stroja nazivne snage 2000 W koji u jednoj sekundi obavi rad od 1200 J.
1.Opišite pretvorbe energije pri izbacivanju strijele pomoću elastičnog luka . 2.Lopta koja u točki A miruje ima potencijalnu energiju 80J . Pri slobodnu padu prema tlu ona prolazi B i C . Napišite ko...
Ana djeluje na tijelo stalnom silom od 20 N i pomakne ga za 3 m tijekom 10 s. Ivo djeluje na tijelo stalnom silom od 20 N i pomakne ga također za 3 m, ali tijekom jedne minute. Usporedite radove Ane...
Covjek mase 70 kg u čamcu mase 100 kg vuče konop privezan za stup na obali silom 50 N. Izračunaj rad koji čovjek obavi za 6 s.
Covjek mase 70 kg u čamcu mase 100 kg vuče konop privezan za stup na obali silom 50 N. Izračunajte rad koji čovjek obavi za 6 s.
Covjek mase 70 kg u čamcu mase 100 kg vuče uže privezano za stup na obali silom 50 N. a) Izračunajte rad koji čovjek obavi za 6 s. b) Koliku će brzinu postići čovjek i čamac? c) Koliki će...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana