Da se automobil ubrza iz stanja mirovanja do brzine 10 m/s treba utrošiti rad W₀. Zanemarite li silu trenja i silu otpora zraka, koliko je rada potrebno uložiti da se automobil zaustavi kada ima brzinu 30 m/s ? A. 2 ⋅ W_(∘) B. 4 ⋅ W_(∘) C. 8 ⋅ W_(∘) D. 9 ⋅ W_(∘)


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{v}_{0}=0 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{v}_{1}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{W}_{0}, \quad \mathrm{v}_{2}=30 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{W}=? Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot \mathrm{v}^{2} . Kad tijelo obavlja rad, mijenja mu se energija. Promjena energije tijela jednaka je utrošenom radu. W=\Delta E \text {. } Budući da je rad jednak promjeni kinetičke energije, možemo izračunati omjer: \begin{gathered} \frac{W}{W_{\circ}}=\frac{\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{2}^{2}-\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{\circ}^{2}}{\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{1}^{2}-\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{\circ}^{2}} \Rightarrow\left[v_{\circ}=0\right] \Rightarrow \frac{W}{W_{\circ}}=\frac{\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{2}^{2}}{\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{1}^{2}} \Rightarrow \frac{W}{W_{\circ}}=\frac{\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{2}^{2}}{\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{1}^{2}} \Rightarrow \\ \left.\left.\Rightarrow \frac{W}{W_{\circ}}=\frac{v_{2}^{2}}{v_{1}^{2}} \Rightarrow \frac{W}{W_{\circ}}=\left(\frac{v_{2}}{v_{1}}\right)^{2} \Rightarrow \frac{W}{W_{\circ}}=\left(\frac{30}{s}\right)^{2} \frac{m}{10 \cdot \frac{m}{s}}\right)^{2} \frac{W}{W_{\circ}}=\left(\frac{m}{s}\right)^{2} \frac{m}{s}\right) \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{W}{W_{\circ}}=3^{2} \Rightarrow \frac{W}{W_{\circ}}=9 \Rightarrow \frac{W}{W_{\circ}}=9 / W_{\circ} \Rightarrow W=9 \cdot W_{\circ} . \end{gathered} \section{Odgovor je pod D.}

Vježba

Da se automobil ubrza iz stanja mirovanja do brzine 10 \mathrm{~m} / \mathrm{s} treba utrošiti rad \mathrm{W}_{0} . Zanemarite li silu trenja i silu otpora zraka, koliko je rada potrebno uložiti da se automobil zaustavi kada ima brzinu 20 \mathrm{~m} / \mathrm{s} ? A. 2 \cdot W_{\circ} B. 4 \cdot W_{\circ} C. 8 \cdot W_{\circ} D. 9 \cdot W_{\circ} \section{Rezultat: \quad B.}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Da se automobil ubrza iz stanja mirovanja do brzine 10 m/s, treba uložiti rad W ₀. Zanemarite li silu trenja i otpor zraka, koliko je rada potrebno uložiti da se automobil ubrza od brzine 10 m/s do ...
Da se automobil ubrza iz stanja mirovanja do brzine 10 m/s, treba uložiti rad W ₀. Zanemarite li silu trenja i otpor zraka, koliko je rada potrebno uložiti da se automobil zaustavi kada ima brzinu 3...
Da se automobil ubrza iz stanja mirovanja do brzine 10 m/s, treba uložiti rad W₀. Zanemarite li silu trenja i otpor zraka, koliko je rada potrebno uložiti da se automobil ubrza od brzine 10 m/s do b...
Da se automobil ubrza iz stanja mirovanja do brzine 10 m/s, treba uložiti rad W₀. Zanemarite li silu trenja i otpor zraka, koliko je rada potrebno uložiti da se automobil zaustavi kada ima brzinu 30...
Da se automobil ubrza iz stanja mirovanja do brzine 10 m/s treba utrošiti rad W₀. Zanemarite li silu trenja i silu otpora zraka, koliko je rada potrebno uložiti da se automobil ubrza od brzine 10 m/...
Da se automobil ubrza iz stanja mirovanja do brzine 10 m/s treba utrošiti rad W₀. Zanemarite li silu trenja i silu otpora zraka, koliko je rada potrebno uložiti da se automobil zaustavi kada ima brz...
Kolika je vučna sila potrebna da automobil mase 1500 kg ubrza od 0 do 30 m/s za 10 s, ako pretpostavimo da se 40% od ukupne vučne sile potroši na trenje? Koliki je koeficijent trenja tijela i podlog...