Tijelo se giba jednoliko ubrzano. Koji graf prikazuje kako se kinetička energija tijela E_(k) mijenja ovisno o količini gibanja p? Na početku je tijelo mirovalo. [] A. [] B. [] C. [] D. p


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\section{E_{k}, \quad p} Količinu gibanja definiramo kao umnožak mase tijela i njegove brzine. Količina gibanja je vektorska veličina. \begin{aligned} &\rightarrow \quad \rightarrow \quad, \quad p=m \cdot v \text { kad računamo iznos. } \\ &p=m \cdot v \quad, \quad p=m \end{aligned} Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Najjednostavniji oblik polinoma drugog stupnja je funkcija f(x)=a \cdot x^{2}. Njezin graf je krivulja koja se zove parabola. Ako je a > 0 parabola će imati 'otvor prema gore'. Preoblikujmo formulu za kinetičku energiju. \left.\begin{array}{c} E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot \frac{m^{2} \cdot v^{2}}{m} \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot \frac{(m \cdot v)^{2}}{m} \Rightarrow[p=m \cdot v] \Rightarrow \\ \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot \frac{p^{2}}{m} \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2 \cdot m} \cdot p^{2} \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2 \cdot m} \cdot p^{2} \text { fizika } \\ f(x)=a \cdot x^{2} \text { matematika } \end{array}\right\} Kinetička energija tijela E _{\mathrm{k}} razmjerna je s kvadratom količine gibanja p. Graf je parabola. Odgovor je pod B. Vježba 441 Tijelo se giba jednoliko ubrzano. Koji graf prikazuje kako se kinetička energija tijela E _{\mathrm{k}} mijenja ovisno o brzini v? Na početku je tijelo mirovalo. A. B. C. D. Rezultat: \quad B.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tijelo se giba jednoliko ubrzano. Koji graf prikazuje kako se kinetička energija tijela E_(k) mijenja ovisno o količini gibanja p? Na početku je tijelo mirovalo. [] A. [] B. [] ...
Tijelo se giba jednoliko ubrzano i u četvrtoj sekundi prijeđe put od 10,5 m. Kolika je akceleracija tijela ako je tijelo na početku mirovalo?
Tijelo se giba jednoliko ubrzano i prešavši put 10 m dostigne brzinu v₁, a kad prijeđe put 90 m, brzinu v₂. Nađite omjer tih brzina.
Tijelo se giba jednoliko ubrzano i prešavši put 10 m dostigne brzinu v₁, a kad prijeđe put 90 m, brzinu v₂. Nađite omjer tih brzina.
Tijelo se giba jednoliko ubrzano i u osmoj sekundi prevali 30 m. Izračunaj: a) kolikom se akceleracijom tijelo giba, b) kolika mu je brzina na kraju osme sekunde, c) koliki put tijelo prevali u prvo...
Tijelo se giba jednoliko ubrzano po pravcu i prevali put 63 m za 6 s, pri čemu se njegova početna brzina poveća pet puta. Odredite ubrzanje tijela.
Tijelo se giba jednoliko ubrzano po pravcu. Što od navedenoga vrijedi za iznos ukupne sile na tijelo tijekom gibanja? A. Iznos ukupne sile na tijelo jednoliko raste. B. Iznos ukupne sile na tijelo j...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana