Vagon mase 10t giba se stalnom brzinom od 20 km/h. Drugi vagon, mase 12t, sustigne ga brzinom od 29.2 km/h, a zatim se gibaju zajedno. Kolikom će se brzinom gibati oba vagona zajedno? A. $20.0 \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$ B. $24.0 \frac{\mathrm{km}}{h}$ C. $25.0 \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$ D. $26.0 \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}_{1}=10 \mathrm{t}=10^{4} \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{v}_{1}=20 \mathrm{~km} / \mathrm{h}, \quad \mathrm{m}_{2}=12 \mathrm{t}=1.2 \cdot 10^{4} \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{v}_{2}=29.2 \mathrm{~km} / \mathrm{h}, v_{1}=v_{2}=v=? Količinu gibanja definiramo kao umnožak mase tijela i njegove brzine. Količina gibanja je vektorska veličina. \begin{aligned} &\rightarrow \quad \rightarrow \\ &p=m \cdot v \quad, \quad p=m \cdot v \text { kad računamo iznos. } \end{aligned} Zakon održanja količine gibanja Zbroj količina gibanja dva tijela prije njihova međusobnog djelovanja jednak je zbroju njihovih količina gibanja nakon međusobnog djelovanja. To vrijedi i za više od dva tijela. Zakon održanja količina gibanja dvaju tijela masa m_{1} i m_{2}, kojima su početne brzine bile v_{1} i v_{2}, a brzine nakon njihova međusobnog djelovanja v_{1}{ }^{\prime} i v_{2}{ }^{\prime}, glasi: m_{1} \cdot v_{1}+m_{2} \cdot v_{2}=m_{1} \cdot v_{1}^{\prime}+m_{2} \cdot v_{2}^{\prime} . Savršeno neelastičan sudar Dva tijela masa m_{1} i m_{2} i brzina v_{1} i v_{2} centralno se sudare pa se nakon sudara gibaju zajedno brzinom V. m_{1} \cdot v_{1}+m_{2} \cdot v_{2}=\left(m_{1}+m_{2}\right) \cdot v . Budući da je sudar neelastičan, brzina v kojom se vagoni zajedno gibaju nakon sudara iznosi: \begin{gathered} m_{1} \cdot v_{1}+m_{2} \cdot v_{2}=\left(m_{1}+m_{2}\right) \cdot v \Rightarrow\left(m_{1}+m_{2}\right) \cdot v=m_{1} \cdot v_{1}+m_{2} \cdot v_{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow\left(m_{1}+m_{2}\right) \cdot v=m_{1} \cdot v_{1}+m_{2} \cdot v_{2} / \frac{1}{m_{1}+m_{2}} \Rightarrow v=\frac{m_{1} \cdot v_{1}+m_{2} \cdot v_{2}}{m_{1}+m_{2}}= \\ =\frac{10^{4} \mathrm{~kg} \cdot 20 \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}+1.2 \cdot 10^{4} \mathrm{~kg} \cdot 29.2 \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}}{10^{4} \mathrm{~kg}+1.2 \cdot 10^{4} \mathrm{~kg}}=25.0 \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}} \end{gathered} Odgovor je pod C. Vježba 445 Vagon mase 20 \mathrm{t} giba se stalnom brzinom od 20 \mathrm{~km} / \mathrm{h}. Drugi vagon, mase 24 \mathrm{t}, sustigne ga brzinom od 29.2 \mathrm{~km} / \mathrm{h}, a zatim se gibaju zajedno. Kolikom će se brzinom gibati oba vagona zajedno? A. 20.0 \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}} B. 24.0 \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}} C. 25.0 \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}} D. 26.0 \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}} \section{Rezultat: \quad C.}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Vagon mase 10t giba se stalnom brzinom od 20 km/h. Drugi vagon, mase 12t, sustigne ga brzinom od 29.2 km/h, a zatim se gibaju zajedno. Kolikom će se brzinom gibati oba vagona zajedno? A. $20.0 \fra...
Vagon mase 10 t giba se brzinom 2 m/s u odnosu na prugu. Vagon mase 15 t giba se prema vagonu mase 10 t brzinom 1 m/s u odnosu na prugu. Nakon sudara oba se vagona gibaju zajedničkom brzinom v. Koliko...
Vagon mase 20tgiba se jednoliko po vodoravnoj pruzi brzinom 1 m/s te nalijeće na mirni vagon mase 30t. Koliko se kinetičke energije pretvori u druge oblike energije ako se vagoni nakon sudara gibaju...
Dva vagona masa m₁ = 10 t i m₂ = 20 t međusobno su spojeni i stoje na horizontalnim tračnicama. Kolikom silom je napregnuta spojka, ako vagon manje mase vučemo silom 30kN ? (Zanemariti trenje.)
Dva su vagona s masama m₁ = 10t i m₂ = 20 t međusobno spojena i stoje na horizontalnim tračnicama. Koliko silom je napregnuta spojka ako vagon manje mase vučemo silom 3 ⋅ 10⁴ N? (Zanemarite trenje.)...
Vagon mase 10 tona giba se brzinom 2 m/s. Njega sustiže vagon mase 15 tona brzinom 3 m/s. Kolika je brzina obaju vagona nakon sudara ako pretpostavimo da je sudar neelastičan?
Vagon mase 20 t giba se jednoliko po vodoravnoj pruzi brzinom 1 m/s te nalijeće na mirni vagon mase 30t. Koliko se kinetičke energije pretvori u druge oblike energije ako se vagoni nakon sudara giba...