Lopta je ispuštena s visine 128 cm. Vrijeme između prvih dvaju odskoka je 0.9 s. Koliki dio energije lopta gubi sudarom sa podlogom i u zraku? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{h}=128 \mathrm{~cm}=1.28 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{t}=0.9 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{p}=? Slobodni pad je jednoliko ubrzano pravocrtno gibanje sa početnom brzinom v_{0}=0 \mathrm{~m} / \mathrm{s} i konstantnom akceleracijom a =\mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} . Za slobodni pad vrijedi izraz: h=\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2} gdje je h visina pada. Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h, gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Vertikalni hitac prema gore (uvis) sastoji se od jednolikoga gibanja prema gore brzinom v_{0} i slobodnog pada. Let do najviše točke traje koliko i pad s te točke, tj. za slobodni pad tijelo treba isto toliko vremena koliko je trebalo da dostigne najvišu točku. Stoti dio nekog broja naziva se postotak. Piše se kao razlomak s nazivnikom 100 . Postotak p je broj jedinica koji se uzima od 100 jedinica neke veličine. Na primjer, 9 \%=\frac{9}{100} \quad, \quad 81 \%=\frac{81}{100} \quad, \quad 4.5 \%=\frac{4.5}{100} \quad, \quad 547 \%=\frac{547}{100} \quad, \quad p \%=\frac{p}{100} . Stoti dio nekog broja naziva se postotak. Piše se kao razlomak s nazivnikom 100 . Postotak p je broj jedinica koji se uzima od 100 jedinica neke veličine. Na primjer, 9 \%=\frac{9}{100} \quad, \quad 81 \%=\frac{81}{100} \quad, \quad 4.5 \%=\frac{4.5}{100} \quad, \quad 547 \%=\frac{547}{100} \quad, \quad p \%=\frac{p}{100} . Koliki je postotak broja a od broja b? \frac{a}{b} \cdot 100 \% Budući da je kod vertikalnog hica uvis potrebno jednako vrijeme za uzdizanje i padanje lopte s iste visine, nalazimo da je za vrijeme \frac{t}{2} lopta na visini \mathrm{h}_{1}. h_{1}=\frac{1}{2} \cdot g \cdot\left(\frac{t}{2}\right)^{2} Gravitacijska potencijalna energija koju lopta ima na visini h _{1} izražena u postotku u odnosu na visinu h iznosi: \begin{gathered} \eta=\frac{E_{g p 1}}{E_{g p}} \cdot 100 \% \Rightarrow \eta=\frac{m \cdot g \cdot h_{1}}{m \cdot g \cdot h} \cdot 100 \% \Rightarrow \eta=\frac{m \cdot g \cdot h_{1}}{m \cdot g \cdot h} \cdot 100 \% \Rightarrow \eta=\frac{h_{1}}{h} \cdot 100 \% \Rightarrow \\ \Rightarrow \eta=\frac{\frac{1}{2} \cdot g \cdot\left(\frac{t}{2}\right)^{2}}{h} \cdot 100 \%=\frac{\frac{1}{2} \cdot 9.81 \frac{m}{2} \cdot\left(\frac{0.9 s}{2}\right)^{2}}{1.28 m} \cdot 100 \%=77.60 \% . \end{gathered} Gubitak energije iznosi: p=100 \%-77.60 \%=22.40 \% Vježba 472 Lopta je ispuštena s visine 12.8 \mathrm{dm}. Vrijeme između prvih dvaju odskoka je 0.8 \mathrm{~s}. Koliki dio energije lopta gubi sudarom sa podlogom i u zraku? (ubrzanje slobodnog pada \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) Rezultat: \quad 38.69 \%.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Gumena lopta ispuštena s visine 120 cm odskoči na visinu 90 cm. Kolikom je brzinom treba baciti da s visine 120 cm odskoči na 120 cm ? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )
Lopta je bačena vertikalno uvis početnom brzinom 10 m/s. Kolika je brzina lopte na visini 1.8 m iznad mjesta bacanja? (g=10 m/s²)
Lopta je bačena brzinom 20 m/s pod kutom 54^(∘) prema horizontali. Koliki joj je domet? (g=9.81 m/s²)
Lopta je bačena uvis brzinom 15 m/s sa vrha zgrade visoke 20 m. Kolikom brzinom lopta udari u zemlju? (g=9.81 m/s²)
Lopta je bačena pod kutom α prema horizontu početnom brzinom v₀. Vrijeme gibanja lopte iznosi 2.4 s. Odrediti najveću visinu na kojoj će se lopta naći pri tome gibanju. Otpor zraka zanemariti. (g=9....
lopta je bačena vertikalno uvis brzinom 16 m/s. Kolika je brzina lopte na visini 10 m iznad mjesta bacanja?