Gumena lopta ispuštena s visine 120 cm odskoči na visinu 90 cm. Kolikom je brzinom treba baciti da s visine 120 cm odskoči na 120 cm ? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{h}_{1}=120 \mathrm{~cm}=1.20 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~h}_{2}=90 \mathrm{~cm}=0.90 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~h}_{3}=120 \mathrm{~cm}=1.20 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \mathrm{v}=? Stoti dio nekog broja naziva se postotak. Piše se kao razlomak s nazivnikom 100 . Postotak p je broj jedinica koji se uzima od 100 jedinica neke veličine. Na primjer, 9 \%=\frac{9}{100} \quad, \quad 81 \%=\frac{81}{100} \quad, \quad 4.5 \%=\frac{4.5}{100} \quad, \quad 547 \%=\frac{547}{100} \quad, \quad p \%=\frac{p}{100} . Koliki je postotak broja a od broja b? \frac{a}{b} \cdot 100 \% Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h, gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju Gravitacijska potencijalna energija lopte iznosi na: - visini \mathrm{h}_{1} - visini \mathrm{h}_{2} \begin{aligned} &E_{g p 1}=m \cdot g \cdot h_{1} \\ &E_{g p 2}=m \cdot g \cdot h_{2} . \end{aligned} Dio energije koji preostaje nakon pada lopte s visine h_{1} i uzdizanja do visine h_{2} izražen u postotku iznosi: \eta=\frac{E_{g p 2}}{E_{g p 1}} \Rightarrow \eta=\frac{m \cdot g \cdot h_{2}}{m \cdot g \cdot h_{1}} \Rightarrow \eta=\frac{m \cdot g \cdot h_{2}}{m \cdot g \cdot h_{1}} \Rightarrow \eta=\frac{h_{2}}{h_{1}} Bacimo li loptu brzinom v sa visine \mathrm{h}_{1}, imat će ukupnu energiju \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}+m \cdot g \cdot h_{1} Dio te energije \eta \cdot\left(\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}+m \cdot g \cdot h_{1}\right) bit će pretvoren u gravitacijsku potencijalnu energiju koju će lopta imati kada odskoči do visine h_{3}. \eta \cdot\left(\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}+m \cdot g \cdot h_{1}\right)=m \cdot g \cdot h_{3} . Računamo brzinu v. \eta \cdot\left(\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}+m \cdot g \cdot h_{1}\right)=m \cdot g \cdot h_{3} \Rightarrow\left[\eta=\frac{h_{2}}{h_{1}}\right] \Rightarrow \frac{h_{2}}{h_{1}} \cdot\left(\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}+m \cdot g \cdot h_{1}\right)=m \cdot g \cdot h_{3} \Rightarrow \begin{gathered} \Rightarrow \frac{h_{2}}{h_{1}} \cdot m \cdot\left(\frac{1}{2} \cdot v^{2}+g \cdot h_{1}\right)=m \cdot g \cdot h_{3} \Rightarrow \frac{h_{2}}{h_{1}} \cdot m \cdot\left(\frac{1}{2} \cdot v^{2}+g \cdot h_{1}\right)=m \cdot g \cdot h_{3} / \cdot \frac{h_{1}}{m \cdot h_{2}} \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot v^{2}+g \cdot h_{1}=\frac{g \cdot h_{3} \cdot h_{1}}{h_{2}} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot v^{2}+g \cdot h_{1}=\frac{g \cdot h_{3} \cdot h_{1}}{h_{2}} / \cdot 2 \Rightarrow v^{2}+2 \cdot g \cdot h_{1}=\frac{2 \cdot g \cdot h_{3} \cdot h_{1}}{h_{2}} \Rightarrow \\ \Rightarrow v^{2}=\frac{2 \cdot g \cdot h_{3} \cdot h_{1}}{h_{2}-2 \cdot g \cdot h_{1} \Rightarrow v^{2}=\frac{2 \cdot g \cdot h_{3} \cdot h_{1}}{h_{2}}-2 \cdot g \cdot h_{1} / v} \Rightarrow \\ \Rightarrow v=\sqrt{\frac{2 \cdot g \cdot h_{3} \cdot h_{1}}{h_{2}}-2 \cdot g \cdot h_{1}} \Rightarrow v=\sqrt{g \cdot h_{1} \cdot\left(\frac{2 \cdot h_{3}}{h_{2}}-2\right)} \\ =\sqrt{9.81 \frac{m}{s} \cdot 1.20 m \cdot\left(\frac{2 \cdot 1.20 m}{0.90 m}-2\right)}=2.80 \frac{m}{s} . \end{gathered} Vježba 473 Gumena lopta ispuštena s visine 12 \mathrm{dm} odskoči na visinu 9 \mathrm{dm}. Kolikom je brzinom treba baciti da \mathrm{s} visine 12 \mathrm{dm} odskoči na 12 \mathrm{dm} ? (ubrzanje slobodnog pada \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) Rezultat: \quad 2.80 \mathrm{~m} / \mathrm{s}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Gumena lopta mase 100 g padne na vodoravnu površinu stola s visine 25.6 m i odskoči od nje podigne se na visinu 19.6 m. Koliku je energiju izgubila lopta pri udaru o površinu stola? (ubrzanje slobod...
Gumena lopta mase 100 g padne na vodoravnu površinu stola s visine 25.6 cm i odskočivši od nje podigne se na visinu 19.6 cm. Koliku je energiju izgubila lopta pri udaru u površinu stola? (ubrzanje s...
Dječak puca iz praćke i pritom toliko nategne gumenu vrpcu da je produži 10 cm. Kolikom je brzinom poletio kamen mase 20 g ? Da se gumena yrpca produži 1 cm treba sila 9.8 N. Otpor zraka zanemarimo....
Izračunaj: Dječak puca iz praćke i pritom toliko nategne gumenu vrpcu da je produži 10 cm. Kolikom je brzinom poletio kamen mase 20 g? Da se gumena vrpca produži 1 cm, treba sila 9,8 N. Otpor zraka za...
Pozdravljam, neko jutro kad je bilo -19 točnije u subotu 21.01.2017.zamrznula mi.je garaža tj vrata su se zaljepila za okvir (štok) na jednom kraju.Ne bih sad dužio odakle vlaga na tom mjestu jer i to...
Koliko su gumene rukavica propusne za plinove?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana