Sila 2 N djelovala je na tijelo 4 sekunde i dala mu energiju 6.4 J. Kolika je masa tijela? A. 4 kg B. 5 kg C. 6 kg D. 3 kg


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{F}=2 \mathrm{~N}, \quad \mathrm{t}=4 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{E}_{\mathrm{k}}=6.4 \mathrm{~J}, \quad \mathrm{~m}=? Jednoliko ubrzano gibanje duž puta s jest gibanje za koje vrijedi izraz v=a \cdot t \Rightarrow a=\frac{v}{t}, gdje je v brzina tijela pošto se pokrenulo iz mirovanja i gibalo jednoliko ubrzano akceleracijom a za vrijeme t. Drugi Newtonov poučak: Ako na tijelo djeluje stalna sila u smjeru njegova gibanja, tijelo ima akceleraciju koja je proporcionalna sili, a obrnuto proporcionalna masi tijela te ima isti smjer kao i sila. a=\frac{F}{m} \Rightarrow F=m \cdot a Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . \section{Odgovor je pod B.} Vježba 481 Sila 4 \mathrm{~N} djelovala je na tijelo 2 sekunde i dala mu energiju 6.4 J. Kolika je masa tijela? A. 4 \mathrm{~kg} B. 5 \mathrm{~kg} C. 6 \mathrm{~kg} D. 3 \mathrm{~kg} \section{Rezultat: \quad B.}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Sila 2 N djelovala je na tijelo 4 sekunde i dala mu energiju 6.4 J. Kolika je masa tijela?
Sila 2 N djelovala je na tijelo 4 sekunde i dala mu energiju 6.4 J. Kolika je masa tijela?
Na kotač u obliku diska polumjera 25 cm, koji može rotirati oko osi O, počinje djelovati stalna tangencijalna sila od 2 N i za 20 s kutna brzina naraste od nule do 3 ⋅ πs⁻¹. Odredite: - moment ...
Na glatkoj podlozi leže dva utega međusobno povezani tankom niti. Masa m₁ utega A iznosi 300 g, a masa m₂ utega B500 g. Na uteg B djeluje sila 2 N, a na uteg A sila 1.5 N. Kojom se akceleracijom kre...
Sila 2 N djelovala je na tijelo 4 sekunde i dala mu energiju 6,4J .Kolika je masa tijela ?
Sila od 20N djeluje na tijelo 4 s i poveća mu kinetičku energiju za 12,8J. Kolika je masa tijela ako tijelo na početku miruje?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana