Kolika je brzina tijela mase 10 g, ako mu je kinetička energija 40 J?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=10 \mathrm{~g}=0.01 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{E}_{\mathrm{k}}=40 \mathrm{~J}, \quad \mathrm{v}=? Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju \begin{aligned} E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}=E_{k} &=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \cdot \\ \Rightarrow v &=\sqrt{\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}}=E_{k} / \cdot \frac{2}{m} \Rightarrow v^{2}=\frac{2 \cdot E_{k}}{m} \Rightarrow v^{2}=\frac{2 \cdot E_{k}}{m} / \sqrt{m} \Rightarrow \\ m & \Rightarrow \sqrt{\frac{2 \cdot 40 J}{0.01 k g}}=89.44 \frac{m}{s} . \end{aligned}

Vježba

Kolika je brzina tijela mase 20 \mathrm{~g}, ako mu je kinetička energija 80 \mathrm{~J} ? Rezultat: \quad 89.44 \mathrm{~m} / \mathrm{s}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Dva tijela masa m₁ = 4 kgim₂ = 1 kg povezana su tankim koncem i leže na glatkome horizontalnom stolu. Oba tijela pokrenemo istodobno impulsom od 20 Ns. Pritom konac pukne, tijelo mase m₂ odleti veli...
Tijelo mase 1500 g pada sa visine 20 m. Kolika je brzina tijela kada je potencijalna energija 1/5 od početne potencijalne energije? (g=9.81 m/s²)
Tijelo mase 2 kg giba se jednoliko ubrzano duž pravca tako da mu prijeđeni put ovisi o vremenu po izrazu s(t) = 4.8 ⋅ t² + 3.2 ⋅ t. Kolika je početna brzina tijela?
S tornja visine 100 m ispušteno je tijelo mase 100 g. Pri udaru o tlo brzina tijela je 20 m/s. Kolika je srednja sila otpora zraka? (ubrzanje slobodnog pada g = 10 m/s² )
Tijelo mase m pada s visine h. Početna brzina tijela je nula. Tijelo udari o tlo brzinom v. Kolika se pritom mehanička energija pretvorila u druge oblike energije tijekom padanja? A. m ⋅ g ⋅ h $B \...
Tijelo mase 1 kg harmonijski titra. Brzina titranja tijela mijenja se u vremenu po formuli $v=9 \frac{m}{s} \cdot \cos \left(\pi \cdot s^{-1} \cdot t\right) .$ Kolika je ukupna energija titranja ti...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana