Na tijelo mase 3 kg koje miruje počne djelovati stalna sila. Koliki je impuls sile nakon 5 sekundi ako se tijelo za to vrijeme pomaknulo za 25 m?


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\mathrm{m}=3 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{t}=5 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{~s}=25 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~F} \cdot \mathrm{t}=? Umnožak I=F \cdot t zovemo impulsom sile F, a umnožak p=m \cdot v količinom gibanja mase \mathrm{m}. Ako je početna brzina nula, za tijelo mase m na koje je za vrijeme t djelovala sila F vrijedi: F \cdot t=m \cdot v, gdje je v brzina na kraju vremenskog intervala t za koji je sila djelovala. Jednoliko ubrzano gibanje duž puta s jest gibanje za koje vrijedi izraz s=\frac{1}{2} \cdot v \cdot t \Rightarrow v=\frac{2 \cdot s}{t} gdje su v i s brzina, odnosno put za tijelo pošto se pokrenulo iz mirovanja i gibalo jednoliko ubrzano akceleracijom a za vrijeme t. Drugi Newtonov poučak: Ako na tijelo djeluje stalna sila u smjeru njegova gibanja, tijelo ima akceleraciju koja je proporcionalna sili, a obrnuto proporcionalna masi tijela te ima isti smjer kao i sila. a=\frac{F}{m} \Rightarrow F=m \cdot a \text {. } Drugi Newtonov poučak opisuje ponašanje tijela kad na njega djeluje određena vanjska sila F. Jednoliko ubrzano gibanje duž puta s jest gibanje za koje vrijedi izraz s=\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2} \Rightarrow a=\frac{2 \cdot s}{t^{2}} gdje je s put tijela pošto se pokrenulo iz mirovanja i gibalo jednoliko ubrzano akceleracijom a za vrijeme t. 1.inačica \left.\begin{array}{l} v=\frac{2 \cdot s}{t} \\ F \cdot t=m \cdot v \end{array}\right\} \Rightarrow F \cdot t=m \cdot \frac{2 \cdot s}{t}=3 \mathrm{~kg} \cdot \frac{2 \cdot 25 \mathrm{~m}}{5 \mathrm{~s}}=30 \mathrm{Ns} 2.inačica Prema drugom Newtonovu poučku sila F je \left.\begin{array}{l} a=\frac{2 \cdot s}{t} \\ F=m \cdot a \end{array}\right\} \Rightarrow F=m \cdot \frac{2 \cdot s}{t^{2}} pa impuls sile iznosi: F \cdot t=m \cdot \frac{2 \cdot s}{t} \cdot t \Rightarrow F \cdot t=m \cdot \frac{2 \cdot s}{t^{2}} \cdot t \Rightarrow F \cdot t=m \cdot \frac{2 \cdot s}{t}=3 \mathrm{~kg} \cdot \frac{2 \cdot 25 \mathrm{~m}}{5 \mathrm{~s}}=30 \mathrm{Ns} .

Vježba

Na tijelo mase 3 \mathrm{~kg} koje miruje počne djelovati stalna sila. Koliki je impuls sile nakon 10 sekundi ako se tijelo za to vrijeme pomaknulo za 50 \mathrm{~m} ? Rezultat: \quad 30 \mathrm{Ns}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Na tijelo mase 3 kg koje miruje poče djelovati stalna sila. Koliki je impuls sile nakon 5 sekundi, ako se tijelo za to vrijeme pomaknulo za 25 m?
Tijelo mase 3 kg giba se stalnom brzinom iznosa 2 m/s. U jednom trenutku na tijelo počne djelovati sila 9 N u smjeru gibanja. Odredite koliki put prijeđe to tijelo u tri sekunde djelovanja sile.
Tijelo mase 3 kg giba se vertikalno dolje ubrzanjem 12 m/s². Kolika je sila koja osim sile teže djeluje na tijelo? (g=9.81 m/s²)
Tijelo mase 3 kg giba se vertikalno dolje ubrzanjem 12 m/s². Kolika je sila koja, osim sile teže, djeluje na tijelo? (g=9.81 m/s²)
Na niti duljine 1 m obješeno je tijelo mase 3 kg. Na koju je visinu potrebno podići tijelo iz položaja ravnoteže da bi pri prolazu kroz taj položaj napetost niti iznosila 50 N? (ubrzanje slobodnog p...
Na niti duljine 1 m obješeno je tijelo mase 3 kg. Na koju je visinu potrebno podići tijelo iz položaja ravnoteže da bi pri prolazu kroz taj položaj napetost niti iznosila 50 N?( g=9.81 m/s²)

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana