Kugla mase 0.2 kg giba se brzinom 4 m/s, a kugla mase 0.5 kg brzinom 2 m/s. Obje kugle gibaju se pravocrtno u istome smjeru te prva kugla naleti na drugu. Koliko iznosi ukupna količina gibanja tih dviju kugli nakon sudara? $$ \text { A. } 0.2 \mathrm{~kg} \cdot \frac{m}{s} \quad \text { B. } 0.8 \mathrm{~kg} \cdot \frac{m}{s} \quad C .1 .0 \mathrm{~kg} \cdot \frac{m}{s} \quad D .1 .8 \mathrm{~kg} \cdot \frac{m}{s} $$


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{m}_{1}=0.2 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{v}_{1}=4 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{m}_{2}=0.5 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{v}_{2}=2 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{p}=? Količinu gibanja definiramo kao umnožak mase tijela i njegove brzine. Količina gibanja je vektorska veličina. \vec{p}=m \cdot \vec{v} \quad, \quad p=m \cdot v \text { kad računamo iznos. } Zakon održanja količine gibanja Zbroj količina gibanja dva tijela prije njihova međusobnog djelovanja jednak je zbroju njihovih količina gibanja nakon međusobnog djelovanja. To vrijedi i za više od dva tijela. Zakon održanja količina gibanja dvaju tijela masa \mathrm{m}_{1} i \mathrm{m}_{2}, kojima su početne brzine bile \mathrm{v}_{1} i \mathrm{v}_{2}, a brzine nakon njihova međusobnog djelovanja v_{1}{ }^{\prime} i v_{2}{ }^{\prime}, glasi: m_{1} \cdot v_{1}+m_{2} \cdot v_{2}=m_{1} \cdot v_{1}+m_{2} \cdot v_{2} \cdot Ukupna količina gibanja dviju kugli nakon sudara jednaka je ukupnoj količini gibanja prije sudara. p=p_{1}+p_{2} \Rightarrow p=m_{1} \cdot v_{1}+m_{2} \cdot v_{2}=0.2 \mathrm{~kg} \cdot 4 \frac{m}{\mathrm{~s}}+0.5 \mathrm{~kg} \cdot 2 \frac{m}{\mathrm{~s}}=1.8 \mathrm{~kg} \cdot \frac{m}{\mathrm{~s}} . Odgovor je pod D.

Vježba

Kugla mase 0.2 \mathrm{~kg} giba se brzinom 4 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, a kugla mase 0.1 \mathrm{~kg} brzinom 2 \mathrm{~m} / \mathrm{s}. Obje kugle gibaju se pravocrtno u istome smjeru te prva kugla naleti na drugu. Koliko iznosi ukupna količina gibanja tih dviju kugli nakon sudara? \text { A. } 0.2 \mathrm{~kg} \cdot \frac{m}{\mathrm{~s}} \quad \text { B. } 0.8 \mathrm{~kg} \cdot \frac{m}{\mathrm{~s}} \quad \text { C. } 1.0 \mathrm{~kg} \cdot \frac{m}{\mathrm{~s}} \quad \text { D. } 1.8 \mathrm{~kg} \cdot \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \section{Rezultat: \quad C.}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kugla mase 0.2 kg giba se brzinom 4 m/s, a kugla mase 0.5 kg brzinom 2 m/s. Obje kugle gibaju se pravocrtno u istome smjeru te prva kugla naleti na drugu. Koliko iznosi ukupna količina gibanja tih d...
Kugla mase 0.2 kg giba se brzinom 4 m/s, a kugla mase 0.5 kg brzinom 2 m/s. Obje kugle gibaju se pravocrtno u istome smjeru te prva kugla naleti na drugu. Koliko iznosi ukupna količina gibanja tih d...
Na 150 m visoku brežuljku postavljen je top iz kojega izleti u horizontalnom smjeru kugla mase 2 kg i padne na zemlju na udaljenosti 3000 m. Kolika je bila kinetička energija kugle u času kad je izl...
Kuglica mase 2 kg visi na nerastezljivoj niti. Nit se otkloni od vertikale za 60^(∘) i pusti. Kolika je napetost niti u času prolaska kugle ravnotežnim položajem ? (g=9.81 m/s²)
Uteg se sastoji od valjka AB duljine 50 cm, mase 2 kg, i dviju kugli na krajevima valjka. Jedna ima polumjer 3 cm i masu 1.5 kg, a druga polumjer 6 cm i masu 12 kg. Nađi težište. $$ \begin{align...
Kugla mase 0.3 kg udari u mirujuću kuglu mase 0.5 kg brzinom 2 m/s i odbije se u suprotnome smjeru brzinom 0.5 m/s. Kolikom se brzinom nakon sudara giba kugla veće mase?
Kugla mase 40 kg i polumjera 12 cm giba se kotrljanjem po ravnoj podlozi brzinom 0.4 m/s. Ako se kugla zaustavi na putu od 10 m, koliko je trenje koje djeluje na kuglu tijekom zaustavljanja?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana