Lopta padne okomito na tlo brzinom 2 m/s. Prilikom udara o tlo pola kinetičke energije lopte pretvori se u druge oblike energije. Na koju će visinu odskočiti lopta? Zanemarite sile kojima zrak djeluje na loptu. (ubrzanje slobodnog pada g = 10 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{v}=2 \cdot \mathrm{m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{~h}=? Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h, gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Pola kinetičke energije pretvori se u gravitacijsku potencijalnu energiju koju lopta ima kada odskoči na visinu h. \begin{gathered} \frac{1}{2} \cdot E_{k}=E_{g p} \Rightarrow E_{g p}=\frac{1}{2} \cdot E_{k} \Rightarrow m \cdot g \cdot h=\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \Rightarrow m \cdot g \cdot h=\frac{1}{4} \cdot m \cdot v^{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow m \cdot g \cdot h=\frac{1}{4} \cdot m \cdot v^{2} / \cdot \frac{1}{m \cdot g} \Rightarrow h=\frac{v^{2}}{4 \cdot g}=\frac{\left(2 \frac{m}{s}\right)^{2}}{4 \cdot 10 \frac{m}{2}}=0.1 m . \end{gathered}

Vježba

Lopta padne okomito na tlo brzinom 4 \mathrm{~m} / \mathrm{s}. Prilikom udara o tlo pola kinetičke energije lopte pretvori se u druge oblike energije. Na koju će visinu odskočiti lopta? Zanemarite sile kojima zrak djeluje na loptu. (ubrzanje slobodnog pada \mathrm{g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) Rezultat: 0.4 \mathrm{~m}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Lopta padne okomito na tlo brzinom 2 m/s. Prilikom udara o tlo pola kinetičke energije lopte pretvori se u druge oblike energije. Na koju će visinu odskočiti lopta? Zanemarite sile kojima zrak djelu...
Lopta padne okomito na tlo brzinom 2 m/s. Prilikom udara o tlo pola kinetičke energije lopte pretvori se u druge oblike energije. Na koju će visinu odskočiti lopta? Zanemarite sile kojima zrak djeluje...
Lopta padne okomito na tlo brzinom 2 m/s. Prilikom udara o tlo pola kinetičke energije lopte pretvori se u druge oblike energije. Na koju će visinu odskočiti lopta? Zanemarite sile kojima zrak djeluje...
Lopta padne okomito na tlo brzinom 2 m/s. Prilikom udara o tlo pola kinetičke energije lopte pretvori se u druge oblike energije. Na koju će visinu odskočiti lopta? Zanemarite sile kojima zrak djeluje...
Gumena lopta mase 100 g padne na vodoravnu površinu stola s visine 25.6 cm i odskočivši od nje podigne se na visinu 19.6 cm. Koliku je energiju izgubila lopta pri udaru u površinu stola? (ubrzanje s...
Gumena lopta mase 100 g padne na vodoravnu površinu stola s visine 25.6 m i odskoči od nje podigne se na visinu 19.6 m. Koliku je energiju izgubila lopta pri udaru o površinu stola? (ubrzanje slobod...
Na pod slobodno padne sa visine 1 m lopta mase 100 g, i odbije se vertikalno na visinu 0,5 m. Izracunaj intenzitet vektora promjene impulsa lopte pri sudaru s podom.

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana