Tijelo mase 0.2 kg slobodno pada sa visine 1 m. Kolika je njegova promjena količine gibanja? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\mathrm{m}=0.2 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~h}=1 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{v}_{0}=0 \mathrm{~m} / \mathrm{s} \text { početna brzina, } \quad \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \Delta \mathrm{p}=? Umnožak I=F \cdot t zovemo impulsom sile F, a umnožak p=m \cdot v količinom gibanja tijela mase m. Kad početna brzina nije nula, vrijedi F \cdot \Delta t=\Delta(m \cdot v), tj. promjena količine gibanja jednaka je impulsu sile koji je tu promjenu uzrokovao. Ako je masa stalna, možemo pisati \underline{\Delta} \cdot \Delta t=m \cdot \Delta v gdje je \Delta \mathrm{v} promjena brzine tijela u vremenskom intervalu \Delta \mathrm{t}. Ako je početna brzina nula, za tijelo mase m na koje je za vrijeme t djelovala sila F vrijedi: F \cdot t=m \cdot v, gdje je v brzina na kraju vremenskog intervala t za koji je sila djelovala. Težina tijela G jest sila kojom tijelo zbog Zemljina privlačenja djeluje na horizontalnu podlogu ili ovjes. Za slučaj kad tijelo i podloga, odnosno ovjes, miruju ili se gibaju jednoliko po pravcu s obzirom na Zemlju, težina tijela je veličinom jednaka sili teži, G=m \cdot g \text {. } Slobodni pad je jednoliko ubrzano pravocrtno gibanje sa početnom brzinom v_{0}=0 \mathrm{~m} / \mathrm{s} i konstantnom akceleracijom \mathrm{a}=\mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} . Za slobodni pad vrijede izrazi: h=\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2} \quad, \quad t=\sqrt{\frac{2 \cdot h}{g}} \quad, \quad v=\sqrt{2 \cdot g \cdot h} gdje je h visina pada, t vrijeme pada, v brzina u času kad je tijelo prešlo put h. 1.inačica Tijelo je slobodno padalo sa visine h pa je njegova konačna brzina jednaka v=\sqrt{2 \cdot g \cdot h} . Promjena količine gibanja iznosi: \Delta p=m \cdot v-m \cdot v_{\bigcirc} \Rightarrow\left[v_{\odot}=0 \frac{m}{s}\right] \Rightarrow \Delta p=m \cdot v-m \cdot 0 \Rightarrow \Delta p=m \cdot v \Rightarrow \Delta p=m \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h}= =0.2 \mathrm{~kg} \cdot \sqrt{2 \cdot 9.81 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^{2}} \cdot 1 \mathrm{~m}}=0.89 \mathrm{~kg} \cdot \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} . 2.inačica Promjena količine gibanja jednaka je promjeni impulsa sile. Na tijelo djeluje sila teža G, a vrijeme njezina djelovanja jednaka je vremenu padanja. \begin{aligned} \Delta p &=\Delta I \Rightarrow \Delta p=F \cdot t \Rightarrow\left[\begin{array}{l} F=G=m \cdot g \\ t=\sqrt{\frac{2 \cdot h}{g}} \end{array}\right] \Rightarrow \Delta p=m \cdot g \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot h}{g}} \Rightarrow \Delta p=m \cdot \sqrt{g^{2} \cdot \frac{2 \cdot h}{g}} \Rightarrow \\ & \Rightarrow \Delta p=m \cdot \sqrt{g^{2} \cdot \frac{2 \cdot h}{g}} \Rightarrow \Delta p=m \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h}=0.2 \mathrm{~kg} \cdot \sqrt{2 \cdot 9.81 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^{2}} \cdot 1 \mathrm{~m}}=0.89 \mathrm{~kg} \cdot \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \end{aligned} Vježba 497 Tijelo mase 0.5 \mathrm{~kg} slobodno pada sa visine 1 \mathrm{~m} . Kolika je njegova promjena količine gibanja? (ubrzanje slobodnog pada \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) Rezultat: \quad 2.21 \mathrm{~kg} \cdot \frac{m}{\mathrm{~s}}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tijelo mase 2 kg slobodno pada s visine 20 m. Neposredno pri tlu ima brzinu 17 m/s. Odredite silu otpora zraka. (ubrzanje sile teže g = 9.81 m/s² )
Tijelo mase 2 kg slobodno pada s visine od 50 m. Nakon što je u slobodnom padu prešlo 30 m, tj. palo na 20 m : A. potencijalna energija jednaka je 0 J B. kinetička energija jednaka je 0 J C. potenci...
Tijelo mase 2 kg slobodno pada s visine 20 m. Neposredno pri tlu ima brzinu 17 m/s. Odredite silu otpora zraka. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )
Tijelo mase 0.2 kg klizi niz kosinu i prijeđe visinsku razliku od 10 m. Izračunajte kinetičku energiju tijela na kraju puta, ako je krenulo iz stanja mirovanja, a sila trenja je zanemariva. (ubrzanj...
Tijelo, mase 2 kg, giba se vertikalno uvis pod djelovanjem stalne sile. Do visine 1 m ona obavi rad 80 J. Koliko je ubrzanje tijela? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.80 m/s² )
Izračunajte ubrzanje tijela u sustavu prikazanom na slici ako je m₁ = 1 kg i m₂ = 3 kg. Zanemarite masu niti i kolotura. Faktor trenja između tijela mase m₂i i stola iznosi 0.04. (ubrzanje slobodnog...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana