Uteg mase 0.2 kg harmonički titra na opruzi konstante elastičnosti 80 N/m s amplitudom 0.1 m. Kolika je brzina toga utega kada mu je elongacija 0.05 m?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=0.2 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{k}=80 \mathrm{~N} / \mathrm{m}, \quad \mathrm{A}=0.1 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{x}=0.05 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{v}=? Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{m \cdot v^{2}}{2} Elastična opruga produžena za s ima elastičnu potencijalnu energiji E_{e p}=\frac{1}{2} \cdot k \cdot s^{2} . gdje je k konstanta opruge. Kinetička energija utega pri brzini v jednaka je razlici elastičnih potencijalnih energija. \begin{gathered} E_{k}=E_{e p A}^{-E_{e p x}} \Rightarrow \frac{m \cdot v^{2}}{2}=\frac{1}{2} \cdot k \cdot A^{2}-\frac{1}{2} \cdot k \cdot x^{2} \Rightarrow \frac{m \cdot v^{2}}{2}=\frac{1}{2} \cdot k \cdot A^{2}-\frac{1}{2} \cdot k \cdot x^{2} / \cdot \frac{2}{m} \Rightarrow \\ \Rightarrow v^{2}=\frac{k}{m} \cdot A^{2}-\frac{k}{m} \cdot x^{2} \Rightarrow v^{2}=\frac{k}{m} \cdot\left(A^{2}-x^{2}\right) \Rightarrow v^{2}=\frac{k}{m} \cdot\left(A^{2}-x^{2}\right) / \sqrt{\Rightarrow} \\ \Rightarrow v=\sqrt{\frac{k}{m} \cdot\left(A^{2}-x^{2}\right)}=\sqrt{\frac{80 \frac{N}{m}}{0.2 k g} \cdot\left((0.1 m)^{2}-(0.05 m)^{2}\right)=1.73 \frac{m}{s}} \end{gathered}

Vježba

Uteg mase 0.2 \mathrm{~kg} harmonički titra na opruzi konstante elastičnosti 100 \mathrm{~N} / \mathrm{m} \mathrm{s} amplitudom 0.1 \mathrm{~m}. Kolika je brzina toga utega kada mu je elongacija 0.05 \mathrm{~m} ? Rezultat: \quad 1.94 \mathrm{~m} / \mathrm{s}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Uteg mase 0.2 kg harmonijski titra na opruzi konstante elastičnosti 80 N/ms amplitudom 0.1 m. Kolika je brzina utega kada mu je elongacija 0.05 m ?
Covjek stoji u središtu kružne ploče koja se zbog ustrajnosti jednoliko vrti brzinom 0.5 okr/s. Moment tromosti čovjeka s obzirom na os vrtnje jest 2.45 N m s². On ima raširene ruke i u svakoj drži ...
Na niti visi uteg mase 2 kg. Nađi kolika je napetost niti: a) ako se nit s utegom diže akceleracijom 2 m/s² b) ako nit s utegom pada akceleracijom 2 m/s².(g=10 m/s²)
Uteg se sastoji od valjka AB duljine 50 cm, mase 2 kg, i dviju kugli na krajevima valjka. Jedna ima polumjer 3 cm i masu 1.5 kg, a druga polumjer 6 cm i masu 12 kg. Nađi težište. $$ \begin{align...
Preko nepomične koloture prebačeno je uže. Na jednom kraju užeta je uteg mase 25 kg. Na drugom kraju je majmun mase 20 kg koji se penje po užetu. Za koje će vrijeme majmun stići do koloture ako je n...
Preko nepomične koloture prebačeno je uže. Na jednom kraju užeta je uteg mase 25 kg. Na drugom kraju je majmun mase 20 kg koji se penje po užetu akceleracijom 1 m/s². Za koje će vrijeme majmun stići...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana