Teška kugla za boćanje i lagana loptica za stolni tenis imaju jednake količine gibanja. Kada ih zaustavite jednakom srednjom silom, što možete zaključiti o vremenu zaustavljanja tih tijela? A. Kugli za boćanje treba više vremena za zaustavljanje. B. Loptici za stolni tenis treba više vremena za zaustavljanje. C. Vrijeme zaustavljanja je jednako za oba tijela. D. Ima premalo podataka za bilo kakav zaključak.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{p}_{1}=\mathrm{p}_{2}=\mathrm{p}, \quad \mathrm{F}, \quad \mathrm{t}=? Umnožak I=F \cdot t zovemo impulsom sile F, a umnožak p=m \cdot v količinom gibanja tijela mase \mathrm{m}. Ako je početna brzina nula, za tijelo mase m na koje je za vrijeme t djelovala sila F vrijedi: F \cdot t=m \cdot v \Rightarrow F \cdot t=p \text {, } gdje je v brzina na kraju vremenskog intervala t za koji je sila djelovala. \left.\left.\left.\left.\begin{array}{l} F \cdot t_{1}=p_{1} \\ F \cdot t_{2}=p_{2} \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{l} F \cdot t_{1}=p \\ F \cdot t_{2}=p \end{array}\right\} \Rightarrow \quad \begin{array}{l} F \cdot t_{1}=p / \cdot \frac{1}{F} \\ F \cdot t_{2}=p / \cdot \frac{1}{F} \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{c} t_{1}=\frac{p}{F} \\ t_{2}=\frac{p}{F} \end{array}\right\} \Rightarrow t_{1}=t_{2} . Odgovor je pod C. Vježba 509 Odmor! Rezultat:

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Teška kugla za boćanje i lagana loptica za stolni tenis imaju jednake količine gibanja. Kada ih zaustavite jednakom srednjom silom, što možete zaključiti o vremenu zaustavljanja tih tijela? A. Kugli...
Dvije teške kugle bacimo vertikalno uvis jednakim početnim brzinama, jednu za drugom u vremenskom razmaku Δt. Kugle se sastanu poslije vremena t pošto je bačena prva kugla. Odredite početnu brzinu k...
Dvije teške kugle bacimo vertikalno uvis jednakim početnim brzinama, jednu za drugom u vremenskom razmaku Δ t. Kugle se sastanu poslije vremena t pošto je bačena druga kugla. Odredite početnu brzinu...
Dvije teške kugle bacimo vertikalno uvis jednakim početnim brzinama, jednu za drugom u vremenskom razmaku 2 s. Kugle se sastanu dvije sekunde pošto je bačena druga kugla. Odredi početnu brzinu kugal...
Dvije teške kugle bacimo vertikalno uvis jednakim početnim brzinama, jednu za drugom u vremenskom razmaku t sekundi. Kugle se sastanu t₁ sekundi pošto je bačena prva kugla. Odredi početnu brzinu kug...
Koliko teška kola može vući konj, ako je vučna sila konja 550 N, a koeficijent trenja 0.05 ?
Koliko je teška kapljica žive obujma 0.25 cm³? (gustoća žive ρ = 13600 kg/m³,  g = 9.81 m/s² )

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana