Vlak mase 4000t giba se brzinom 10 m/s po horizontalnim tračnicama. Prije postaje vlak se počinje jednoliko zaustavljati silom kočenja 2 ⋅ 10⁵ N. Koliki put prijeđe vlak za vrijeme prve minute kočenja? A. 450 m B. 490 m C. 510 m D. 540m


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=4000 \mathrm{t}=4 \cdot 10^{6} \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{v}_{0}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{F}=2 \cdot 10^{5} \mathrm{~N}, \quad \mathrm{t}=1 \mathrm{~min}=60 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{~s}=? Drugi Newtonov poučak: Ako na tijelo djeluje stalna sila u smjeru njegova gibanja, tijelo ima akceleraciju koja je proporcionalna sili, a obrnuto proporcionalna masi tijela te ima isti smjer kao i sila. a=\frac{F}{m} . Za jednoliko usporeno pravocrtno gibanje sa početnom brzinom v _{0} vrijedi formula za put s: s=v_{0} \cdot t-\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2} gdje su \mathrm{v}_{0} i s brzina, odnosno put za tijelo pošto se počelo usporavati i gibati jednoliko usporeno akceleracijom a za vrijeme t. \begin{aligned} a &=\frac{F}{m} \\ s=v_{0} \cdot t-\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2} &\} \Rightarrow s=v_{0} \cdot t-\frac{1}{2} \cdot \frac{F}{m} \cdot t^{2} \Rightarrow s=t \cdot\left(v_{\circ}-\frac{1}{2} \cdot \frac{F}{m} \cdot t\right)=\\ &=60 s \cdot\left(10 \frac{m}{s}-\frac{1}{2} \cdot \frac{2 \cdot 10^{5} N}{4 \cdot 10^{6} k g} \cdot 60 s\right)=510 m . \end{aligned} Odgovor je pod C. Vježba 527 Vlak mase 8000 \mathrm{t} giba se brzinom 10 \mathrm{~m} / \mathrm{s} po horizontalnim tračnicama. Prije postaje vlak se počinje jednoliko zaustavljati silom kočenja 4 \cdot 10^{5} \mathrm{~N}. Koliki put prijeđe vlak za vrijeme prve minute kočenja? A. 450 \mathrm{~m} B. 490 \mathrm{~m} C. 510 m D. 540 m Rezultat: \quad C.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Vlak mase 4000t giba se brzinom 10 m/s po horizontalnim tračnicama. Prije postaje vlak se počinje jednoliko zaustavljati silom kočenja 2 ⋅ 10⁵ N. Koliki put prijeđe vlak za vrijeme prve minute kočen...
Vlak mase 4000t vozi brzinom 36 km/h. Prije stanice započinje jednoliko kočiti. Sila kočenja je 2 ⋅ 10⁵ N. a) Koliki put prijeđe vlak za vrijeme prve minute kočenja? b) Koliki put prijeđe vla...
Vlak mase 4000 t vozi brzinom 36 km/h. Prije stanice započinje jednoliko kočiti. Sila kočenja je 2 ⋅ 10⁵ N. Koliki put prijeđe vlak u drugoj minuti kočenja?
Vlak mase 4000 t vozi brzinom 36 km/h. Prije postaje započinje jednoliko kočiti. Sila kočenja je 2 ⋅ 10⁵ N. Koliki put prijeđe vlak za vrijeme prve minute kočenja? A. 720 m B. 930 m C. 510 m D. 420 ...
Vlak mase 400t vozi brzinom 72 km/h i zaustavi se kočnicama. Koliko se topline oslobodi u kočnicama?
Vlak mase 10⁶ kg uspinje se stalnom brzinom 30 km/h po strmini koja se na svaki kilometar diže za 10 m. Odredi snagu lokomotive ako je koeficijent trenja 0.002.
Vlak mase 10⁶ kg uspinje se stalnom brzinom 30 km/h po strmini koja se na svaki kilometar diže za 10 m. Odredi snagu lokomotive ako je koeficijent trenja 0.002.(g=10 m/s²)