[] Skakač s tornja visokog 10 m iznad razine vode skoči u vodu i uroni do dubine 5 m. Kolika srednja sila otp teže 10 m/s².


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{h}=10 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~s}=5 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~m}=70 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{~F}=? Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Tijelo obavlja rad W ako djeluje nekom silom F na putu s na drugo tijelo. Ako sila djeluje u smjeru gibanja tijela, vrijedi W=F \cdot s . Kad tijelo obavlja rad, mijenja mu se energija. Promjena energije tijela jednaka je utrošenom radu. W=\Delta E \text {. } Gravitacijska potencijalna energija na visini h jednaka je radu koji obavi sila otpora vode duž puta uranjanja s. \begin{aligned} E_{g p}=W \Rightarrow W=E_{g p} \Rightarrow F \cdot s=m \cdot g \cdot h \Rightarrow F \cdot s=m \cdot g \cdot h / \cdot \frac{1}{s} \Rightarrow F=\frac{m \cdot g \cdot h}{s}=\\ =\frac{70 \mathrm{~kg} \cdot 10 \frac{m}{s} \cdot 10 \mathrm{~m}}{5 \mathrm{~m}}=1400 \mathrm{~N}=1.4 \mathrm{kN} . \end{aligned}

Vježba

Skakač s tornja visokog 20 \mathrm{~m} iznad razine vode skoči u vodu i uroni do dubine 10 \mathrm{~m}. Kolika je srednja sila otpora vode, ako se otpor u zraku zanemari? Masa skakača je 70 \mathrm{~kg}, a akceleracija sile teže 10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}. Rezultat: \quad 1.4 \mathrm{kN}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Skakač s mosta (“bungee jumper”) mase 80 kg, privezan je o elastično uže duljine 25 m u nerastegnutom stanju. Konstanta elastičnosti užeta je 200 N/m. Skakač se pusti s mosta bez početne brzine. Kol...
Skakač s mosta (bungee jumper) mase m = 80 kg privezan je o elastično uže duljine 1₀ = 25m u nerastegnutom stanju. Konstanta opiranja užeta je k = 200 N/m. Skakač se pusti s mosta bez početne brzine...
Skakač s mosta (bungee jumper), mase 75 kg, vezan je za uže koje u neopterećenom stanju ima duljinu 15 m. Uže ima svojstva opruge. Konstanta opiranja užeta iznosi 50 N/m. Kolika je maksimalna dubina...
(Bungee jumper) Skakač s mosta mase 70 kg skače s mosta i nakratko se zaustavi 32 m od početne pozicije s koje je iskočio bez početne brzine pa zatim titra oko ravnotežnog položaja. Pretpostavimo da...
Kako bi visoko odskočio skakač vertikalno uvis s početnom brzinom 5 m/s : a) na ekvatoru Zemlje gdje je akceleracija slobodnog pada g₁ = 9.81 m/s² b) na Mjesecu gdje je akceleracija slob...
Zašto se za neku jaku kiselinu kaže da je "jača" od neke druge jake kad se obje raspadnu u vodi i onda nije važno odakle dolazi H^+? Npr. za fluoroantimonsku kiselinu (HSbF6) se kaže da je čak 2*10^19...