Niz slap padne 1.2 ⋅ 10⁶ kg/s vode u dubinu od 50 m. Kolika je snaga slapa? (ubrzanje slobodnog pada g = 10 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\mathrm{m}=1.2 \cdot 10^{6} \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{t}=1 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{~h}=50 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{P}=? Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h, gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Kad tijelo obavlja rad, mijenja mu se energija. Promjena energije tijela jednaka je utrošenom radu. W=\Delta E \text {. } Brzinu rada izražavamo snagom. Snaga je brzina obavljanja rada ili brzina prijenosa, odnosno pretvorbe energije. tj. \begin{gathered} P=\frac{W}{t} \text { ili } P=\frac{\Delta E}{t} . \\ P=\frac{E_{g p}}{t} \Rightarrow P=\frac{m \cdot g \cdot h}{t}=\frac{1.2 \cdot 10^{6} \mathrm{~kg} \cdot 10 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^{2}} \cdot 50 \mathrm{~m}}{1 \mathrm{~s}}=6 \cdot 10^{8} \mathrm{~W} . \end{gathered}

Vježba

Niz slap padne 1.2 \cdot 10^{6} \mathrm{~kg} / \mathrm{s} vode u dubinu od 100 \mathrm{~m} . Kolika je snaga slapa? (ubrzanje slobodnog pada \mathrm{g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) Rezultat: \quad 1.2 \cdot 10^{9} \mathrm{~W}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Niz kosinu istodobno se počinju kotrljati dvije jednake bačve. Jedna je napunjena naftom, a druga katranom. Gustoće su jednake, s time što je katran krut. Na dno kosine stižu: A) istodobno B) ranije...
Niz kosinu nagibnog kuta 45^(∘) giba se tijelo akceleracijom 10 m/s². Kosina se istodobno giba po vodoravnom tlu akceleracijom 12 m/s². Smjerovi gibanja kosine i tijela su isti. Kolika je akceleraci...
Koji niz sadrži kemijske vrste koje su uz molekule vode i natrijeve katione najzastupljenije u vodenoj otopini nastaloj titracijom 20 mL slabe etanske kiseline množinske koncentracije 0,2 mol/L s 10 m...
Koji niz sadrži kemijske vrste koje su uz molekule vode i natrijeve katione najzastupljenije u vodenoj otopini nastaloj titracijom 20 mL slabe etanske kiseline množinske koncentracije 0.2 mol L⁻¹ s ...
Koji niz određuje točan kronološki slijed navedenih događaja iz vojne povijesti Hrvatske u kasnome srednjem vijeku?
Koji niz određuje točan kronološki slijed navedenih događaja u Drugome svjetskom ratu?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana