Na tijelo mase 30 kg djeluje stalna vertikalna sila i podiže ga na visinu od 10 m u vremenu od 5 s. Koliki je rad te sile? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=30 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~h}=10 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{t}=5 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{~W}=? Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h, gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Kad tijelo obavlja rad, mijenja mu se energija. Promjena energije tijela jednaka je utrošenom radu. W=\Delta E . Tijelo obavlja rad W ako djeluje nekom silom F na putu s na drugo tijelo. Ako sila djeluje u smjeru gibanja tijela, vrijedi W=F \cdot S . Drugi Newtonov poučak: Ako na tijelo djeluje stalna sila u smjeru njegova gibanja, tijelo ima akceleraciju koja je proporcionalna sili, a obrnuto proporcionalna masi tijela te ima isti smjer kao i sila. a=\frac{F}{m} \Rightarrow F=m \cdot a Drugi Newtonov poučak opisuje ponašanje tijela kad na njega djeluje određena vanjska sila F. Akceleracija a tijela je razmjerna sili i ima smjer sile. Jednoliko ubrzano gibanje duž puta s jest gibanje za koje vrijedi izraz s=\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2} \Rightarrow a=\frac{2 \cdot s}{t^{2}} gdje je s put tijela pošto se pokrenulo iz mirovanja i gibalo jednoliko ubrzano akceleracijom a za vrijeme t. \begin{aligned} &W=m \cdot g \cdot h+F \cdot h \Rightarrow W=m \cdot g \cdot h+m \cdot a \cdot h \Rightarrow W=m \cdot h \cdot(g+a) \Rightarrow \\ &\Rightarrow W=m \cdot h \cdot\left(g+\frac{2 \cdot h}{t}\right)=30 \mathrm{~kg} \cdot 10 \mathrm{~m} \cdot\left(9.81 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^{2}}+\frac{2 \cdot 10 \mathrm{~m}}{(5 \mathrm{~s})^{2}}\right)=3183 \mathrm{~J} \end{aligned}

Vježba

Na tijelo mase 0.03 t djeluje stalna vertikalna sila i podiže ga na visinu od 100 \mathrm{dm} u vremenu od 5 \mathrm{~s}. Koliki je rad te sile? (ubrzanje slobodnog pada \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) Rezultat: \quad 3183 \mathrm{~J}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Izračunajte ubrzanje tijela u sustavu prikazanom na slici ako je m₁ = 1 kg i m₂ = 3 kg. Zanemarite masu niti i kolotura. Faktor trenja između tijela mase m₂i i stola iznosi 0.04. (ubrzanje slobodnog...
Na tijelo mase 40 kg koje leži na horizontalnoj podlozi djeluje usporedno s njom sila od 100 N. Tijelo se giba stalnom brzinom. Koliki je koeficijent trenja između tijela i podloge? (ubrzanje slobod...
Tijelo mase 3 kg giba se vertikalno dolje ubrzanjem 12 m/s². Kolika je sila koja osim sile teže djeluje na tijelo? (g=9.81 m/s²)
Tijelo mase 3 kg giba se vertikalno dolje ubrzanjem 12 m/s². Kolika je sila koja, osim sile teže, djeluje na tijelo? (g=9.81 m/s²)
Tijelo mase 10 kg položeno je na horizontalnu plohu. Na tijelo djeluje sila F = 30 N pod kutom od 30^(∘) u odnosu na horizontalu. Koliko iznosi sila trenja, ako je koeficijent trenja μ = 0.2? (g=9.8...
Na glatkoj vodoravnoj podlozi nalaze se dva tijela mase 2 kg i 3 kg. Tijela su spojena tankom niti. Kolika je akceleracija ako na prvo tijelo djeluje sila od 20 N u smjeru gibanja?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana