Kamen mase 0.2 kg pao je s neke visine. Vrijeme padanja bilo je 1.44 s. Kolika je njegova kinetička energija na polovini puta? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² ) A. 8J B. 9 J C. 10J D. 12J


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\mathrm{m}=0.2 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{t}=1.44 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{E}_{\mathrm{k}}=? Slobodni pad je jednoliko ubrzano pravocrtno gibanje sa početnom brzinom vo 0 \mathrm{~m} / \mathrm{s} i konstantnom akceleracijom \mathrm{a}=\mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} . Za slobodni pad vrijede izrazi: h=\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2}, \quad v^{2}=2 \cdot g \cdot h \Rightarrow v=\sqrt{2 \cdot g \cdot h} gdje je h visina pada. Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h, gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} Zakon očuvanja energije: - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. 1.inačica Najprije odredimo visinu na kojoj se kamen nalazio. Neka je h tražena visina. h=\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2} Pola puta je s=\frac{1}{2} \cdot h \Rightarrow s=\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2} \Rightarrow s=\frac{1}{4} \cdot g \cdot t^{2} . Na polovini puta kamen ima brzinu v=\sqrt{2 \cdot g \cdot s} pa je njegova kinetička energija jednaka \begin{gathered} v=\sqrt{2 \cdot g \cdot s} \\ E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v \\ \Rightarrow E_{k}=m \cdot g \cdot s \Rightarrow\left[s=\frac{1}{4} \cdot g \cdot t^{2}\right] \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot(\sqrt{2 \cdot g \cdot s})^{2} \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot 2 \cdot g \cdot s \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot 2 \cdot g \cdot s \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{1}{4} \cdot 0.2 \mathrm{~kg} \cdot\left(9.81 \frac{m}{s^{2}} \cdot 1.44 \mathrm{~s}\right)^{2}=9.98 \mathrm{~J} \approx 10 \mathrm{~J} \end{gathered} Odgovor je pod C. 2.inačica Neka je h visina s koje je kamen počeo padati. Njegova gravitacijska potencijalna energija iznosi:

Vježba

Dizalica stalnom brzinom podiže teret mase 1 t na visinu 8 \mathrm{~m}. Koliki je uloženi rad dizalice ako je korisnost 40 \% ? (ubrzanje slobodnog pada \mathrm{g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) A. 20 \mathrm{~kJ} B. 32 \mathrm{~kJ} C. 80 \mathrm{~kJ} D. 200 \mathrm{~kJ} \section{Rezultat: \quad D.}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kamen mase 0.2 kg pao je s neke visine. Vrijeme padanja bilo je 1.44 s. Njegova kinetička energija na polovici puta bila je: A. 9.98 J B. 200J C. 100J D. 0.98J (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m...
Kamen mase 2 kg bačen je sa visine 60 m početnom brzinom 5 m/s okomito prema dolje i udari u zemlju brzinom 34 m/s. Kolika se energija potroši na svladavanje otpora zraka? (ubrzanje slobodnog pada g...
Kamen mase 2 kg bacimo horizontalno početnom brzinom 10 m/s. Koliku će kinetičku energiju imati kamen nakon 5 sekundi (g=10 m/s²).
Helikopter leti brzinom od 40 m/s na visini od 100 m iznad površine mora. Na tom mjestu (i u okolici) dubina mora iznosi 40 m. Iz helikoptera se ispusti kamen mase 2 kg. Za koliko će mehanička energ...
Kružni kamen, polumjera 15 cm i mase 2 kg, vrti se 3600 okreta u minuti. Kolika mu je kinetička energija? S koje visine bi morao kotač pasti na zemlju da pri udaru o tlo ima jednaku kinetičku energi...
Kamen mase 0.5 kg ispušten je s visine 10 m. Prilikom udara u zemlju kamen je imao brzinu 12 m/s. Koliki rad je utrošen na svladavanje trenja u zraku? (g=10 m/s²)

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana