Koliki je stupanj korisnog djelovanja η automobila koji troši 6 litara benzina na sat, razvijajući pri tome snagu od 23 kW ? Specifična toplina izgaranja benzina je 4.6 ⋅ 10⁷ J/kg, a gustoća benzina 750 kg/m³. A. η = 0.49 B. η = 0.40 C. η = 1.19 D. η = 0.25


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{V}=6 \mathrm{~L}=6 \mathrm{dm}^{3}=6 \cdot 10^{-3} \mathrm{~m}^{3}, \quad \mathrm{t}=1 \mathrm{~h}=3600 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{P}=23 \mathrm{~kW}=2.3 \cdot 10^{4} \mathrm{~W} \mathrm{q}=4.6 \cdot 10^{7} \mathrm{~J} / \mathrm{kg}, \quad \rho=750 \mathrm{~kg} / \mathrm{m}^{3}, \quad \eta=? Gustoću \rho neke tvari možemo naći iz omjera mase m tijela i njegova obujma V: \rho=\frac{m}{V} \Rightarrow m=\rho \cdot V Brzinu rada izražavamo snagom. Snaga je brzina obavljanja rada ili brzina prijenosa, odnosno pretvorbe energije. \mathrm{tj}. P=\frac{W}{t} \quad, \quad P=\frac{E}{t} \Rightarrow E=P \cdot t Toplina Q koja se oslobađa pri potpunom izgaranju goriva mase m izražava se umnoškom Q=m \cdot q gdje je q specifična toplina izgaranja. Zakon očuvanja energije: - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. Korisnost \eta stroja ili uređaja je omjer korisnog rada (iskorištene energije ili snage) i uloženog rada (dovedene ili uložene energije ili snage). \begin{gathered} \eta=\frac{W_{k}}{W_{u}}, \quad \eta=\frac{Q_{k}}{Q_{u}}, \quad \eta=\frac{P_{k}}{P_{u}}, \quad \eta=\frac{E_{k}}{E_{u}} . \\ \eta=\frac{E_{k}}{E_{u}} \Rightarrow \eta=\frac{P \cdot t}{m \cdot q} \Rightarrow \eta=\frac{P \cdot t}{\rho \cdot V \cdot q}=\frac{2.3 \cdot 10^{4} W \cdot 3600 \mathrm{~s}}{750 \frac{k g}{m \cdot 6 \cdot 10^{-3} m^{3} \cdot 4.6 \cdot 10} \frac{J}{k g}}=0.40 . \end{gathered} Odgovor je pod B. Vježba 545 Koliki je stupanj korisnog djelovanja \eta automobila koji troši 5 litara benzina na sat, razvijajući pri tome snagu od 23 \mathrm{~kW} ? Specifična toplina izgaranja benzina je 4.6 \cdot 10^{7} \mathrm{~J} / \mathrm{kg}, a gustoća benzina 750 \mathrm{~kg} / \mathrm{m}^{3}. A. \eta=0.48 B. \eta=0.42 C. \eta=0.64 D. \eta=0.70 \section{Rezultat:} A.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Koliki je stupanj korisnog djelovanja η automobila koji troši 6 litara benzina na sat, razvijajući pri tome snagu od 23 kW ? Specifična toplina izgaranja benzina je 4.6 ⋅ 10⁷ J/kg, a gustoća benzina...
Električna dizalica diže teret brzinom 1 m/s i pritom uzima, iz gradske mreže napona 220 V, struju od 5 A. Kolika je masa tereta ako je stupanj korisnog djelovanja dizalice 0.9?( g=10 m/s²)
Električna lokomotiva vozi brzinom 36 km/h i pritom razvija srednju vučnu silu 4.5kN. Motor je priključen na napon 500 Vi ima stupanj korisnog djelovanja 0.9. Kolika je jakost struje koju motor vuče...
Koliki je stupanj disocijacije mravlje kiseline, ako je množinska koncentracija 0,100 moldm-3, a konstanta disocijacije 1,7 * 10-4 molL-1. Hvala unaprijed
Koliki je stupanj disocijacije octene kiseline množinske koncentracije 0.2 mol dm⁻³ ako je koncentracija oksonijevih iona nastalih disocijacijom 0.1 mol dm⁻³?
Koliki je stupanj disocijacije fenola u vodenoj otopini množinske koncentracije c = 0.5 mol dm⁻³ ako je koncentracijska konstanta ravnoteže K_(a) = 1.3 ⋅ 10⁻¹⁰ mol dm⁻³ za kemijsku reakciju opisanu ...
Pozdrav, molim Vas da riješite ovaj zadatak. Koliki je stupanj disocijacije fenola u vodenoj otopini množinske koncentracije c = 0,5 mol dm−3 ako je koncentracijska konstanta ravnoteže Ka = 1,3×10−10 ...