Traktor mase m ore njivu u obliku kružnice polumjera r stalnom brzinom v. Koliko iznosi rad sile podloge na traktor kada traktor jednom obiđe kružnicu? A. nula $B . \frac{2 \cdot m \cdot g \cdot \pi}{r}$ C.2 ⋅ r ⋅ π ⋅ m ⋅ g D. 2 ⋅ π ⋅ m ⋅ v²


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}, \quad \mathrm{r}, \quad \mathrm{v}, \quad \mathrm{W}=? Rad ili mehanički rad (oznaka W) je fizikalna veličina koja opisuje djelovanje sile, određena kao umnožak sile i prijeđenog puta u smjeru duž kojega se obavlja rad. U općem slučaju rad se određuje skalarnim produktom vektora sile F i puta s: W=\vec{F} \circ s \quad, \quad W=F \cdot s \cdot \cos \alpha, gdje je \alpha je kut između vektora sile F i puta s. Budući da je sila podloge F na traktor okomita na stazu s, rad je jednak nuli. W=F \cdot s \cdot \cos \alpha \Rightarrow\left[\alpha=90^{\circ}\right] \Rightarrow W=F \cdot s \cdot \cos 90^{\circ} \Rightarrow W=F \cdot s \cdot 0 \Rightarrow W=0 J Odgovor je pod A. Vježba 546 Odmor! \section{Rezultat:}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Traktor mase m ore njivu u obliku kružnice polumjera r stalnom brzinom v. Koliko iznosi rad sile podloge na traktor kada traktor jednom obiđe kružnicu? A. nula $B . \frac{2 \cdot m \cdot g \cdot \pi...
Na traktorskoj prikolici nalazi se sanduk mase 1200 kg. Kolikom najvećom akceleracijom traktor smije krenuti bez opasnosti da sanduk ne padne sa prikolice? Koeficijent trenja izmedu sanduka i prikol...
Traktor snage motora 40 kW vuče balvan konstantnom brzinom od 36 km/h po horizontalnoj podlozi. Koeficijent trenja između podloge i balvana je 0.4. Koliku najveću masu može vući traktor: A. 1119 kg ...
Dva traktora, svaki na jednoj obali rijeke, vuku uz tok rijeke natovareni čamac stalnom brzinom. Koliki rad treba utrošiti pri svladavanju tog otpora na putu 500 m ako su sile koje napinju užad međ...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana