Tijelo ukupne energije E titra na opruzi oko ravnotežnog položaja (x=0) s amplitudom A. Koliko iznosi kinetička energija tijela kada se tijelo nalazi na udaljenosti $x=\frac{1}{2} \cdot A ?$ $$ \text { A. } \frac{1}{3} \cdot E \quad \text { B. } \frac{1}{2} \cdot E \quad \text { C. } \frac{2}{3} \cdot E \quad \text { D. } \frac{3}{4} \cdot E $$


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{E}, \quad \mathrm{A}, \quad x=\frac{1}{2} \cdot A, \quad \mathrm{E}_{\mathrm{k}}=? Elastična opruga produžena za x ima elastičnu potencijalnu energiju E_{p}=\frac{1}{2} \cdot k \cdot x^{2} gdje je k konstanta opruge. Položaj ravnoteže je položaj u kojem bi tijelo mirovalo. Kada tijelo titra, u tom je položaju najmanja potencijalna energija, a najveća kinetička energija. Zbroj tih dviju energija (zanemarivši gubitke) je stalan i jednak najvećoj potencijalnoj ili najvećoj kinetičkoj energiji. E_{k}+E_{p}=E \Rightarrow E_{k}+\frac{1}{2} \cdot k \cdot x^{2}=\frac{1}{2} \cdot k \cdot A^{2} gdje je x elongacija (pomak iz ravnotežnog položaja), A amplituda (najveća elongacija). \begin{gathered} E_{k}+\frac{1}{2} \cdot k \cdot x^{2}=\frac{1}{2} \cdot k \cdot A^{2} \Rightarrow\left[x=\frac{1}{2} \cdot A\right] \Rightarrow E_{k}+\frac{1}{2} \cdot k \cdot\left(\frac{1}{2} \cdot A\right)^{2}=\frac{1}{2} \cdot k \cdot A^{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow E_{k}+\frac{1}{2} \cdot k \cdot \frac{1}{4} \cdot A^{2}=\frac{1}{2} \cdot k \cdot A^{2} \Rightarrow E_{k}+\frac{1}{8} \cdot k \cdot A^{2}=\frac{1}{2} \cdot k \cdot A^{2} \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot k \cdot A^{2}-\frac{1}{8} \cdot k \cdot A^{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot k \cdot A^{2} \cdot\left(1-\frac{1}{4}\right) \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot k \cdot A^{2} \cdot \frac{3}{4} \Rightarrow\left[E=\frac{1}{2} \cdot k \cdot A^{2}\right] \Rightarrow E_{k}=\frac{3}{4} \cdot E . \end{gathered} Odgovor je pod D. Vježba 547 Odmor! Rezultat:

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tijelo ukupne energije E titra na opruzi oko ravnotežnog položaja (x=0) s amplitudom A. Koliko iznosi kinetička energija tijela kada se tijelo nalazi na udaljenosti $x=\frac{1}{2} \cdot A ?$ $$ ...
Crtež prikazuje tijelo mase m ovješeno o oprugu konstante 50 N/m. Oprugu rastegnemo za 5 cm i pustimo titrati pa ona titra periodom 2 s. [] a) Napišite jednadžbu titranja tijela y = f(t) ako s...
Tijelo mase 1 kg harmonijski titra. Brzina titranja tijela mijenja se u vremenu po formuli $v=9 \frac{m}{s} \cdot \cos \left(\pi \cdot s^{-1} \cdot t\right) .$ Kolika je ukupna energija titranja ti...
Tijelo mase 2 kg slobodno pada s visine od 50 m. Nakon što je u slobodnom padu prešlo 30 m, tj. palo na 20 m : A. potencijalna energija jednaka je 0 J B. kinetička energija jednaka je 0 J C. potenci...
Iznos ukupne sile na tijelo koje se giba jednoliko ubrzano po pravcu: A. jednoliko raste B. jednak je nuli C. jednoliko se smanjuje D. stalan je i različit od nule
Tijelo se giba jednoliko ubrzano po pravcu. Što od navedenoga vrijedi za iznos ukupne sile na tijelo tijekom gibanja? A. Iznos ukupne sile na tijelo jednoliko raste. B. Iznos ukupne sile na tijelo j...
Tijelo mase m postavljeno je na ravnu gredu duljine L. Jedan kraj grede podigne se na visinu h od vodoravnoga tla, kao što je prikazano na crtežu. Koliki je iznos ukupne sile na tijelo? Oznakom d na...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana