Covjek mase 70 kg u čamcu mase 100 kg vuče konop privezan za stup na obali silom 50 N. Izračunajte rad koji čovjek obavi za 6 s.


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{m}_{1}=70 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~m}_{2}=100 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~F}=50 \mathrm{~N}, \quad \mathrm{t}=6 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{~W}=? Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Kad tijelo obavlja rad, mijenja mu se energija. Promjena energije tijela jednaka je utrošenom radu. Drugi Newtonov poučak: Ako na tijelo djeluje stalna sila u smjeru njegova gibanja, tijelo ima akceleraciju koja je proporcionalna sili, a obrnuto proporcionalna masi tijela te ima isti smjer kao i sila. a=\frac{F}{m} . Drugi Newtonov poučak opisuje ponašanje tijela kad na njega djeluje određena vanjska sila F. Akceleracija a tijela je razmjerna sili i ima smjer sile. Jednoliko ubrzano gibanje duž puta s jest gibanje za koje vrijedi izraz v=a \cdot t, gdje je v brzina tijela pošto se pokrenulo iz mirovanja i gibalo jednoliko ubrzano akceleracijom a za vrijeme t. Akceleraciju ćemo naći iz osnovnog zakona gibanja: a=\frac{F}{m} \text {. } Budući da sila F pokreće oba tijela (čovjeka i čamac), to je masa m=m_{1}+m_{2} \text {. } Tako je a=\frac{F}{m_{1}+m_{2}} Camac je na početku mirovao, a onda se počeo ubrzavati. Nakon vremena t postigao je brzinu v. v=a \cdot t \Rightarrow v=\frac{F}{m_{1}+m_{2}} \cdot t . Obavljeni rad jednak je promjeni kinetičke energije. \begin{gathered} W=E_{k} \Rightarrow W=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \Rightarrow W=\frac{1}{2} \cdot\left(m_{1}+m_{2}\right) \cdot\left(\frac{F}{m_{1}+m_{2}} \cdot t\right)^{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow W=\frac{1}{2} \cdot\left(m_{1}+m_{2}\right) \cdot \frac{(F \cdot t)^{2}}{\left(m_{1}+m_{2}\right)^{2}} \Rightarrow W=\frac{1}{2} \cdot\left(m_{1}+m_{2}\right) \cdot \frac{(F \cdot t)^{2}}{\left(m_{1}+m_{2}\right)^{2}} \Rightarrow \\ \Rightarrow W=\frac{1}{2} \cdot \frac{(F \cdot t)^{2}}{m_{1}+m_{2}}=\frac{1}{2} \cdot \frac{(50 \mathrm{~N} \cdot 6 \mathrm{~s})^{2}}{70 \mathrm{~kg}+100 \mathrm{~kg}}=264.71 \mathrm{~J} . \end{gathered}

Vježba

Čovjek mase 65 \mathrm{~kg} u čamcu mase 105 \mathrm{~kg} vuče konop privezan za stup na obali silom 50 \mathrm{~N}. Izračunajte rad koji čovjek obavi za 6 \mathrm{~s}. Rezultat: 264.71 \mathrm{~J}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Covjek mase 70 kg u čamcu mase 100 kg vuče konop privezan za stup na obali silom 50 N. Izračunaj rad koji čovjek obavi za 6 s.
Covjek mase 70 kg u čamcu mase 100 kg vuče uže privezano za stup na obali silom 50 N. a) Izračunajte rad koji čovjek obavi za 6 s. b) Koliku će brzinu postići čovjek i čamac? c) Koliki će...
Covjek mase 80 kg iz odvezanog čamca koji miruje iskoči na obalu brzinom 10 m/s. Masa čamca je 800 kg. Koliku brzinu je čamac dobio u suprotnom smjeru?
Iz puške mase 3 kg ispali se metak mase 5 g brzinom 300 m/s. a) Kolika je brzina puške nakon ispaljivanja metka? b) Ako čovjek mase 70 kg čvrsto drži pušku kolika je brzina čovjeka i puške netom nak...
Kolica mase 120 kg, i u njima čovjek mase 80 kg, gibaju se brzinom 5 m /s. Kolikom će se brzinom kolica nastaviti gibati ako iz njih iskoči čovjek u smjeru kolica brzinom 2 m/su odnosu na tlo?
Kolica mase 120 kg, i u njima čovjek mase 80 kg, gibaju se brzinom 4 m/s. Kolikom će se brzinom kolica nastaviti gibati ako iz njih iskoči čovjek u smjeru suprotnom od smjera gibanja kolica brzinom ...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana