Odredite korisnost stroja nazivne snage 2000 W koji u jednoj sekundi obavi rad od 1200 J.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{P}_{\mathrm{u}}=2000 \mathrm{~W}, \quad \mathrm{t}=1 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{~W}=1200 \mathrm{~J}, \quad \eta=? Stoti dio nekog broja naziva se postotak. Piše se kao razlomak s nazivnikom 100 . Postotak p je broj jedinica koji se uzima od 100 jedinica neke veličine. Na primjer, 9 \%=\frac{9}{100} \quad, \quad 81 \%=\frac{81}{100} \quad, \quad 4.5 \%=\frac{4.5}{100} \quad, \quad 547 \%=\frac{547}{100} \quad, \quad p \%=\frac{p}{100} . Djelotvornost (korisnost) \eta stroja ili uređaja je kvocijent korisnog rada (iskorištene energije ili snage) i uloženog rada (dovedene ili uložene energije ili snage). \eta=\frac{W_{i}}{W_{u}} \quad, \quad \eta=\frac{P_{i}}{P_{u}} Često se \eta iskazuje u postocima. Brzinu rada izražavamo snagom. Snaga P jednaka je omjeru rada W i vremena t za koje je rad obavljen, tj. \begin{gathered} P=\frac{W}{t} . \\ \eta=\frac{P_{i}}{P_{u}} \cdot 100 \% \Rightarrow \eta=\frac{\frac{W}{t}}{P_{u}} \cdot 100 \% \Rightarrow \eta=\frac{W}{t \cdot P_{u}} \cdot 100 \%=\frac{1200 J}{1 \mathrm{~s} \cdot 2000 W} \cdot 100 \%=60 \% . \end{gathered}

Vježba

Odredite korisnost stroja nazivne snage 4000 \mathrm{~W} koji u jednoj sekundi obavi rad od 2400 \mathrm{~J}. Rezultat: 60 \%.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Na vodopadu visine 25 m izgrađena je hidroelektrana snage 750 kW. Odredite korisnost ako znate da je maseni protok vode 5 ⋅ 10³ kg/s.(g=10 m/s²)
Dijagram prikazuje ovisnost topljivosti litijeva sulfata, Li₂SO₄ o temperaturi. Na temelju dijagrama topljivosti odredite kakav je proces otapanja litijeva sulfata s obzirom na izmjenu topline izmeđ...
Na dijagramu je prikazana ovisnost brzine korozije željeza o pH-vrijednosti otopine pri dvjema temperaturama. Brzina korozije željeza izražena je kao smanjenje mase željeza u nekome vremenu. Pozorno...
Odredite koliko fotona vidljive svjetlosti valne duljine 500 nm emitira žarulja snage 100 W tijekom jedne sekunde. (Planckova konstanta h = 6.626 ⋅ 10⁻³⁴ J ⋅ s, brzina svjetlosti u vakuumu c = 3 ⋅ 1...
Odredite molekulsku formulu spoja ako su maseni udjeli pojedinih elemenata u spoju w(C) = 54,55 %, w(H) = 9,09 % i w(O) = 36,36 %. Relativna molekulska masa spoja iznosi 44,04.
Odredite kapacitet kondenzatora koji ima jednak otpor kao i zavojnica induktiviteta 1.5 H i omskog otpora 10Ω, za izmjeničnu struju frekvencije 50 Hz.

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana