Skijašica se spusti niz brijeg iz stanja mirovanja i na dnu brijega ima brzinu 4 m/s. Koliku će brzinu imati skijašica na dnu brijega ako je na vrhu imala početnu brzinu od 3 m/s?


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\mathrm{v}_{1}=4 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{v}_{2}=3 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{v}_{3}=? Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h, gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Zakon očuvanja energije: - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. Skijašica stoji na vrhu brijega visine h pa ima u odnosu na dno brijega gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h . Na dnu brijega njezina brzina je \mathrm{v}_{1}, a kinetička energija E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{1}^{2} Zbog zakona o očuvanju energije vrijedi; \begin{aligned} E_{k}=E_{g p} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{1}^{2}=m \cdot g \cdot h \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{1}^{2}=m \cdot g \cdot h / \cdot \frac{2}{m} \Rightarrow v_{1}^{2}=2 \cdot g \cdot h \Rightarrow \\ \Rightarrow 2 \cdot g \cdot h=v_{1}^{2} \Rightarrow 2 \cdot g \cdot h=v_{1}^{2} / \cdot \frac{1}{2 \cdot g} \Rightarrow h=\frac{v_{1}^{2}}{2 \cdot g} \end{aligned} Ako skijašica na vrhu brijega visine h ima početnu brzinu v_{2} tada je njezina ukupna energija jednaka m \cdot g \cdot h+\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{2}^{2} \mathrm{Na} dnu brijega brzina skijašice je \mathrm{v}_{3}. Ona tada ima samo kinetičku energiju \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{3}^{2} Zbog zakona o očuvanju energije je \begin{gathered} \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{3}^{2}=m \cdot g \cdot h+\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{2}^{2} \Rightarrow\left[h=\frac{v_{1}^{2}}{2 \cdot g}\right] \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{3}^{2}=m \cdot g \cdot \frac{v_{1}^{2}}{2 \cdot g}+\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{2}^{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{3}^{2}=m \cdot g \cdot \frac{v_{1}^{2}}{2 \cdot g}+\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{2}^{2} / \cdot \frac{2}{m} \Rightarrow v_{3}^{2}=v_{1}^{2}+v_{2}^{2} \Rightarrow v_{3}^{2}=v_{1}^{2}+v_{2}^{2} / \sqrt{ } \Rightarrow \\ \Rightarrow v_{3}=\sqrt{v_{1}^{2}+v_{2}^{2}}=\sqrt{\left(4 \frac{m}{s}\right)^{2}+\left(3 \frac{m}{s}\right)^{2}}=5 \frac{m}{s} . \end{gathered}

Vježba

Skijašica se spusti niz brijeg iz stanja mirovanja i na dnu brijega ima brzinu 8 \mathrm{~m} / \mathrm{s}. Koliku će brzinu imati skijašica na dnu brijega ako je na vrhu imala početnu brzinu od 6 \mathrm{~m} / \mathrm{s} ? Rezultat: 10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Pozorno pročitajte prvi tekst. Franka obožava skijanje i uzbuđenje dok skija strmim stazama. Prošle godine nije mogla ići na skijanje jer nije imala novaca. Morala se zadovoljiti odlascima na obližnj...
Skijaška žičara vuče skijašicu uzbrdo nagiba 30^(∘). Masa skijašice sa skijama je 80 kg, a faktor trenja iznosi 0.02. Kolikom silom žičara vuče skijašicu ako se ona uzbrdo giba stalnom brzinom? (g=1...
Pozorno pročitajte prvi tekst. Franka obožava skijanje i uzbuđenje dok skija strmim stazama. Prošle godine nije mogla ići na skijanje jer nije imala novaca. Morala se zadovoljiti odlascima na obližnj...
Pozorno pročitajte prvi tekst. Franka obožava skijanje i uzbuđenje dok skija strmim stazama. Prošle godine nije mogla ići na skijanje jer nije imala novaca. Morala se zadovoljiti odlascima na obližnj...
Pozorno pročitajte prvi tekst. Franka obožava skijanje i uzbuđenje dok skija strmim stazama. Prošle godine nije mogla ići na skijanje jer nije imala novaca. Morala se zadovoljiti odlascima na obližnj...
Pozorno pročitajte prvi tekst. Franka obožava skijanje i uzbuđenje dok skija strmim stazama. Prošle godine nije mogla ići na skijanje jer nije imala novaca. Morala se zadovoljiti odlascima na obližnj...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana