Jabuka slobodno pada sa stabla. Otpor zraka je zanemariv. Koji od predloženih grafova najbolje prikazuje ovisnost kinetičke energije E_(k) jabuke o brzini v? [] a) [] b) [] c) [] d) A. a ) C. c) D. d)


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

E_{k}, \quad v Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Neka je a realan broj. Funkcija f: R \rightarrow R dana pravilom \mathrm{f}(\mathrm{x})=\mathrm{a} \cdot \mathrm{x}^{2} naziva se kvadratna funkcija. Njezin graf je parabola. Neka je a realan broj. Funkcija f: R \rightarrow R dana pravilom \mathrm{f}(\mathrm{x})=\mathrm{a} \cdot \mathrm{x} naziva se linearna funkcija. Njezin graf je pravac. E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \Rightarrow E_{k}=\left(\frac{1}{2} \cdot m\right) \cdot v^{2} Graf na slici a) prikazuje ovisnost kinetičke energije o brzini v. Odgovor je pod A. Vježba 557 Jabuka slobodno pada sa stabla. Otpor zraka je zanemariv. Koji od predloženih grafova najbolje prikazuje ovisnost kinetičke energije E_{\mathrm{k}} jabuke o masi m? a) b) A. a ) B. b) \int \cdot m C) m d) D. d ) B. b) C. c ) Rezultat:

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Jabuka slobodno pada sa stabla. Otpor zraka je zanemariv. Koji od predloženih grafova točno prikazuje ovisnost ukupne mehaničke energije jabuke o vremenu? [] B. [] A. [] D. ...
Jabuka slobodno pada sa stabla. Otpor zraka je zanemariv. Koji od predloženih grafova najbolje prikazuje ovisnost kinetičke energije E_(k) jabuke o brzini v? [] a) [] b) [] c) ...
Jabuka slobodno pada. Otpor zraka je zanemariv. Koji od predloženih grafova točno prikazuje ovisnost ukupne mehaničke energije jabuke o vremenu?
Jabuka padne sa stabla za 6 s i udari o zemlju brzinom 58.8 m/s. Koliko je ubrzanje sile teže?
Jabuka padne sa stabla za 3 s i udari o zemlju brzinom 29.4 m/s. Koliko je ubrzanje sile teže?
Jabuka mase m = 0.1 kg padne s visine h = 2 m na oprugu. Ona se zbog toga stisne za y = 10 cm. Kolika je konstanta k opiranja opruge? Za akceleraciju sile teže uzmite 10 m/s²? A. $10 \frac{N}{m}$ B....
Veliki proizvođači jabuka smanjili su ponudu jabuka na svjetskome tržištu, dok je potražnja ostala nepromijenjena. Što će se dogoditi s cijenom jabuka?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana