Kamion i automobil počinju klizati iz stanja mirovanja (bez uključenih motora) niz zaleđenu padinu visine h. Masa kamiona je veća od mase automobila. Trenje se zanemaruje. Što možete zaključiti o njihovim brzinama na dnu padine? A. Brzina kamiona je veća od brzine automobila. B. Brzina kamiona je manja od brzine automobila. C. Brzine kamiona i automobila su jednake. D. Ne može se zaključiti ništa od navedenog jer ima premao podataka.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

h, \quad V Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Zakon očuvanja energije: - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. Mehanička energija je zbroj potencijalne i kinetičke energije u mehaničkom sustavu, tj. energija koja ovisi o položaju i gibanju tijela zbog djelovanja sile. Budući da nema sile trenja, kinetička energija kamiona i automobila na dnu brijega bit će jednaka gravitacijskoj potencijalnoj energiji na vrhu h brijega. \begin{gathered} E_{k}=E_{g p} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}=m \cdot g \cdot h \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}=m \cdot g \cdot h / \cdot \frac{2}{m} \Rightarrow v^{2}=2 \cdot g \cdot h \Rightarrow \\ \Rightarrow v^{2}=2 \cdot g \cdot h / \sqrt{\Rightarrow} v=\sqrt{2 \cdot g \cdot h} . \end{gathered} Primijetimo rezultat (brzina) ne ovisi o masi. Pri klizanju niz zaleđenu padinu visine h kamion i automobil imat će na dnu padine jednake brzine. Odgovor je pod C. Vježba 566 Odmor! \section{Rezultat:}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kamion i automobil počinju klizati iz stanja mirovanja (bez uključenih motora) niz zaleđenu padinu visine h. Masa kamiona je veća od mase automobila. Trenje se zanemaruje. Što možete zaključiti o nj...
Kamion i automobil počinju kliziti iz stanja mirovanja (bez uključenih motora) niz zaleđenu padinu visine h. Masa kamiona je veća od mase automobila. Trenje se zanemaruje. Što možete zaključiti o nj...
Pri brzini 36 km/h automobil počinje pretjecati kamion i zaobiđe ga za 5 s ubrzavajući akceleracijom 3 m/s. Nađite put koji je automobil prešao pri pretjecanju.
Osobni automobil giba se brzinom 60 km/h iza kamiona kojemu je brzina 30 km/h. Približivši se na udaljenost s iza kamiona vozač automobila počinje kočiti akceleracijom od  − 3 m/s². Odredite kolika ...
Kamion mase 3t i brzine 54 km/h sudari se s automobilom mase 1t, brzine 90 km/h. Nakon sudara se kamion i automobil gibaju zajedno. Kolika je energija deformacije?
Automobil se giba jednoliko brzinom 108 km/h po ravnoj autocesti. Ususret mu dolazi kamion jednolikom brzinom 25 m/s. Ako su u tom trenutku automobil i kamion udaljeni 500 m, za koliko će se vremena...
Udaljenost između točaka A i B, koje se nalaze na ravnoj cesti, automobil prijeđe za 20 s, a kamion za 30 s. Kada bi iz točke A i B istodobno jedan prema drugome krenuli automobil i kamion, nakon ko...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana