Ana vozi bicikl i u jednom trenutku prestane okretati pedale te ima brzinu v₀. Tada joj se brzina počinje smanjivati. U trenutku kad Ana prestane okretati pedale kinetička energija sustava je E₀. Nakon što se brzina smanji na pola početne brzine, tj.v₀/2 kinetička energija sustava iznosi: $$ \text { A. } \frac{E_{\circ}}{2} \quad \text { B. } \frac{E_{\circ}}{4} \quad \text { C. } \frac{E_{\circ}}{8} \quad \text { D. } \frac{E_{\circ}}{\sqrt{2}} $$


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{v}_{0}, \quad \mathrm{E}_{0}, \quad \mathrm{v}_{1}=\mathrm{v}_{0} / 2, \quad \mathrm{E}_{1}=? Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} 1.inačica Odgovor je pod B. 2.inačca \begin{aligned} E_{1}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{1}^{2} \Rightarrow E_{1} &=\frac{1}{2} \cdot m \cdot\left(\frac{v_{0}}{2}\right)^{2} \Rightarrow E_{1}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot \frac{v_{0}^{2}}{4} \Rightarrow E_{1}=\frac{1}{4} \cdot\left(\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{0}^{2}\right) \Rightarrow \\ & \Rightarrow\left[E_{0}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{0}^{2}\right] \Rightarrow E_{1}=\frac{1}{4} \cdot E_{0} . \end{aligned} Odgovor je pod B. Vježba 567 Odmor! \section{Rezultat:}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Ana vozi bicikl i u jednom trenutku prestane okretati pedale te ima brzinu v₀. Tada joj se brzina počinje smanjivati. U trenutku kad Ana prestane okretati pedale kinetička energija sustava je E₀. Na...
Ana vozi bicikl i u jednom trenutku prestane okretati pedale te ima brzinu v₀. Tada joj se brzina počinje smanjivati. U trenutku kad Ana prestane okretati pedale kinetička energija sustava je E₀. Na...
Ana proizvede zvuk koji se jednoliko širi u svim smjerovima i čiji intenzitet na udaljenosti 1 m iznosi 10⁻⁶ W/m². Koliki intenzitet zvuka čuje Stipe koji se nalazi na udaljenosti 20 m od Ane? A. $...
Ana je psihologinja i bavi se psihofizikom. Istražuje najmanje količine ekstrakta ruže koje izazivaju osjet mirisa, kao i najmanju promjenu količine ekstrakta koja može izazvati promjenu osjeta. Na po...
Ana je psihologinja i bavi se psihofizikom. Istražuje najmanje količine ekstrakta ruže koje izazivaju osjet mirisa, kao i najmanju promjenu količine ekstrakta koja može izazvati promjenu osjeta. Na po...
Ana je psihologinja i bavi se psihofizikom. Istražuje najmanje količine ekstrakta ruže koje izazivaju osjet mirisa, kao i najmanju promjenu količine ekstrakta koja može izazvati promjenu osjeta. Na po...
Ana je psihologinja i bavi se psihofizikom. Istražuje najmanje količine ekstrakta ruže koje izazivaju osjet mirisa, kao i najmanju promjenu količine ekstrakta koja može izazvati promjenu osjeta. Na po...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana