Jednostavno njihalo dugo 4 m ima na svojem kraju obješenu kuglu mase 5 kg. a) Koliki rad moramo utrošiti da bismo njihalo pomaknuli iz njegova vertikalnog položaja u horizontalni? b) Kolike će biti brzina i kinetička energija kugle njihala u času kad prolazi najnižom točkom, ako smo njihalo ispustili iz horizontalnog položaja? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{l}=\mathrm{h}=4 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~m}=5 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{~W}=?, \quad \mathrm{v}=?, \quad \mathrm{E}_{\mathrm{k}}=? Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Zakon očuvanja energije: - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. Kad tijelo obavlja rad, mijenja mu se energija. Promjena energije tijela jednaka je utrošenom radu. a) Utrošeni rad jednak je promjeni gravitacijske potencijalne energije W=E_{g p} \Rightarrow W=m \cdot g \cdot h=5 \mathrm{~kg} \cdot 9.81 \frac{m}{s} \cdot 4 \mathrm{~m}=196.2 \mathrm{~J} b) Zbog zakona očuvanja energije kinetička energija tijela u najnižoj točki jednaka je gravitacijskoj potencijalnoj energiji tijela na visini h. E_{k}=E_{g p} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}=m \cdot g \cdot h \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}=m \cdot g \cdot h / \cdot \frac{2}{m} \Rightarrow v^{2}=2 \cdot g \cdot h \Rightarrow \Rightarrow v^{2}=2 \cdot g \cdot h / \sqrt{\Rightarrow} v=\sqrt{2 \cdot g \cdot h}=\sqrt{2 \cdot 9.81 \frac{m}{s^{2}} \cdot 4 m}=8.86 \frac{m}{s} . Kinetička energija iznosi: E_{k}=E_{g p} \Rightarrow\left[E_{g p}=196.2 \mathrm{~J}\right]=196.2 \mathrm{~J} . Vježba 572 Odmor! Rezultat:

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Jednostavno njihalo dugo 4 m ima na svojem kraju obješenu kuglu mase 5 kg. Koliki rad moramo utrošiti da bismo njihalo pomaknuli iz njegova vertikalnog položaja u horizontalni? (g=9.81 m/s²)
Jednostavno njihalo dugo 4 m ima na svojem kraju obješenu kuglu mase 5 kg. Kolika će biti kinetička energija kugle njihala u času kad prolazi najnižom točkom ako smo njihalo ispustili iz horizontaln...
Jednostavno njihalo dugo 4 m ima na svojem kraju obješenu kuglu mase 5 kg. a) Koliki rad moramo utrošiti da bismo njihalo pomaknuli iz njegova vertikalnog položaja u horizontalni? b) Kol...
Kuglica jednostavnog njihala duljine 1 = 1.5 m izvedena je iz ravnotežnog položaja u točku A, a zatim puštena. Ispod objesišta njihala postavljen je tanak štap na udaljenosti $\frac{1}{2} \cdot l$ o...
Dva jednostavna njihala čija je razlika duljina 22 cm zanjihana su istodobno. Za isto vrijeme jedno učini 30 titraja, drugo 36 titraja. Odredi duljine njihala.
Mjeriti period jednostavnog njihala različitih duljina. Rezultat izraziti tablicom. Grafički prikazati ovisnost perioda njihala i njegove duljine. Grafički prikazati ovisnost perioda njihala i korjena...
Graf prikazuje brzinu u ovisnosti o vremenu titranja jednostavnog njihala. Kolika je amplituda titranja njihala? []

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana