Ako se kinetička energija tijela mase m pretvori u toplinu, porast temperature tijela ovisi o masi tijela proporcionalno: A. m B. m² C. Ne ovisi o masi. $D . \frac{1}{m}$


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}, \quad \Delta \mathrm{t}=? Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} Toplina Q je onaj dio unutrašnje energije tijela koji prelazi s jednog tijela na drugo zbog razlike temperatura tih tijela. Toplina koju neko tijelo zagrijavanjem primi odnosno hlađenjem izgubi jednaka je Q=m \cdot c \cdot \Delta t gdje je m masa tijela, c specifični toplinski kapacitet, a \Delta t promjena temperature tijela. Zakon očuvanja energije: - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. Q=E_{k} \Rightarrow m \cdot c \cdot \Delta t=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \Rightarrow m \cdot c \cdot \Delta t=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} / \cdot \frac{1}{m \cdot c} \Rightarrow \Delta t=\frac{v^{2}}{2 \cdot c} Ne ovisi o masi. Odgovor je pod C. Vježba 574 Odmor! Rezultat:

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Crtež prikazuje tijelo mase m ovješeno o oprugu konstante 50 N/m. Oprugu rastegnemo za 5 cm i pustimo titrati pa ona titra periodom 2 s. [] a) Napišite jednadžbu titranja tijela y = f(t) ako s...
Ako tijelo, mase 1 kg, krene iz mirovanja, za koliko će se povećati njegova kinetička energija tijekom prve sekunde gibanja? (g=9.81 m/s²)
Na tijelo mase 2 g djeluje sila od 10 N. Kolika je kinetička energija nakon puta od 1 m, ako je tijelo pokrenuto iz mirovanja i giba se bez trenja?
Na tijelo mase 2 g djeluje sila od 10 N. Kolika je kinetička energija nakon puta od 1 m, ako je tijelo pokrenuto iz mirovanja i giba se bez trenja?
Kolika je brzina tijela mase 10 g, ako mu je kinetička energija 40 J?
Tijelo A je udaljeno 1 m, a tijelo B 4 m od površine Zemlje. Njihove su mase jednake i ako slobodno padaju, u trenutku sudara sa Zemljom i zanemariv otpor zraka A. kinetička energija tijela B je 2 p...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana