Loptica je spuštena s visine 128 cm. Vrijeme između prvih dvaju odskoka je 0,9 s. Koliki dio energije loptica gubi sudarom sa podlogom i u zraku? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{h}=128 \mathrm{~cm}=1.28 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{t}=0.9 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{p}=? Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Slobodni pad je jednoliko ubrzano pravocrtno gibanje sa početnom brzinom \mathrm{v}_{0}=0 \mathrm{~m} / \mathrm{s} i konstantnom akceleracijom \mathrm{a}=\mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} . Za slobodni pad vrijedi izraz: h=\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2} gdje je h visina pada. Složena gibanja pri kojima jednu komponentu gibanja uzrokuje djelovanje sile teže zovu se hici. Vertikalni hitac prema gore sastoji se od jednolikoga gibanja prema gore brzinom v_{0} i slobodnog pada. Najviši domet h što ga tijelo može postići pri vertikalnom hicu jest put u času kad je v= 0 . Let do najviše točke traje koliko i pad s te točke, tj. za slobodni pad tijelo treba isto toliko vremena koliko je trebalo da dostigne najvišu točku. Stoti dio nekog broja naziva se postotak. Piše se kao razlomak s nazivnikom 100 . Postotak p je broj jedinica koji se uzima od 100 jedinica neke veličine. Na primjer, 9 \%=\frac{9}{100} \quad, \quad 81 \%=\frac{81}{100} \quad, \quad 4.5 \%=\frac{4.5}{100} \quad, \quad 547 \%=\frac{547}{100} \quad, \quad p \%=\frac{p}{100} . Kako u postotku izraziti smanjenje broja a za broj b? p=\frac{a-b}{a} \cdot 100 \% Koliki je postotak broja a od broja b? \frac{a}{b} \cdot 100 \% . Kada loptica padne s visine h udari o podlogu i odskoči na visinu h_{1} te ponovno padne na tlo. Budući da je kod vertikalnog hica uvis potrebno jednako vrijeme za uzdizanje i padanje loptice s iste visine, nalazimo novu dosegnutu visinu h_{1}. h_{1}=\frac{1}{2} \cdot g \cdot\left(\frac{t}{2}\right)^{2}=\frac{1}{2} \cdot 9.81 \frac{m}{s} \cdot\left(\frac{0.9 s}{2}\right)^{2}=0.993 \mathrm{~m} . Računamo postotak sačuvane energije loptice. \begin{gathered} p=\frac{m \cdot g \cdot h}{m \cdot g \cdot h} \cdot 100 \% \Rightarrow p=\frac{m \cdot g \cdot h}{m \cdot g \cdot h} \cdot 100 \% \Rightarrow p=\frac{h}{h} \cdot 100 \% \Rightarrow p=\frac{0.993 m}{1.28 m} \cdot 100 \% \Rightarrow \\ \Rightarrow p=77.58 \% . \end{gathered} Loptica gubi 22.42 \% energije. 100 \%-77.58 \%=22.42 \% Ili ovako! \begin{gathered} p=\frac{m \cdot g \cdot h-m \cdot g \cdot h_{1}}{m \cdot g \cdot h} \cdot 100 \% \Rightarrow p=\frac{m \cdot g \cdot\left(h-h_{1}\right)}{m \cdot g \cdot h} \cdot 100 \% \Rightarrow p=\frac{m \cdot g \cdot\left(h-h_{1}\right)}{m \cdot g \cdot h} \cdot 100 \% \Rightarrow \\ \Rightarrow p=\frac{h-h_{1}}{h} \cdot 100 \% \Rightarrow p=\frac{1.28 m-0.993 m}{1.28 m} \cdot 100 \% \Rightarrow p=22.42 \% . \end{gathered}

Vježba

Odmor! \section{Rezultat:}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Loptica mase 150 g ispuštena je s visine od 125 cm. Nakon što udari u tlo, loptica se odbije te dosegne visinu od 96 cm. Koliki je impuls dobila od tla? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )
Loptica, mase m i polumjera r, uronjena je u vodu gustoće ρ na dubinu h i puštena. Do koje će visine H loptica izroniti iz vode?
Dječak baci lopticu vertikalno uvis. Loptica se vrati na mjesto odakle je izbačena za 3.4 s. Odredi brzinu kojom je loptica bačena uvis. Otpor zraka zanemariti. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s...
Loptica mase 250 g giba se brzinom 13 m/su + x smjeru. Nakon udarca palicom njezina je brzina 19 m/su − x smjeru. Djelovanje palice na lopticu trajalo je 0.01 s. Kolika je srednja sila promijenila s...
Igračica golfa udari lopticu brzinom v. Loptica ne pogodi rupu već prijeđe svega jednu četvrtinu puta do rupe. Ako je sila otpora trave konstantna, koliku brzinu je igračica trebala dati loptici da ...
Teška kugla za boćanje i lagana loptica za stolni tenis imaju jednake količine gibanja. Kada ih zaustavite jednakom srednjom silom, što možete zaključiti o vremenu zaustavljanja tih tijela? A. Kugli...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana