Primjenom zakona očuvanja energije izračunajte brzinu matematičkog njihala amplitude φ kada prolazi kroz ravnotežni položaj. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\varphi, \quad \mathrm{v}=? Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Zakon očuvanja energije: - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. Mehanička energija je zbroj potencijalne i kinetičke energije u mehaničkom sustavu. To je energija koja ovisi o položaju i gibanju tijela zbog djelovanja sile. Trokut je dio ravnine omeđen s tri dužine. Te dužine zovemo stranice trokuta. Pravokutni trokuti imaju jedan pravi kut (kut od 90^{\circ} ). Stranice koje zatvaraju pravi kut zovu se katete, a najdulja stranica je hipotenuza pravokutnog trokuta. Kosinus šiljastog kuta pravokutnog trokuta jednak je omjeru duljine katete uz taj kut i duljine hipotenuze. Matematičko njihalo sastoji se od materijalne točke mase m obješene na donjem kraju niti duljine 1 . Nit je učvršćena na gornjem kraju i zanemarive je mase. Uočimo pravokutan trokut CBT i uporabimo funkciju kosinus. \cos (\varphi)=\frac{d}{l} \Rightarrow \frac{d}{l}=\cos (\varphi) \Rightarrow \frac{d}{l}=\cos (\varphi) / \cdot l \Rightarrow d=l \cdot \cos (\varphi) . Sada je h=l-d \Rightarrow h=l-l \cdot \cos (\varphi) \Rightarrow h=l \cdot(1-\cos (\varphi)) . Kad kuglica titra stalno se pretvara njezina gravitacijska potencijalna energija u kinetičku energiju i obratno. Budući da smo kuglicu podigli iz položaja mirovanja na visinu h, dali smo joj izvjesnu potencijalnu energiju. Kinetička energija je u tom položaju jednaka nuli jer kuglica nema brzine. Kad kuglicu pustimo, ona će se gibati pa će njezina potencijalna energija opadati, a kinetička rasti. U najdonjem položaju (ravnotežnom položaju) bit će potencijalna energija jednaka nuli, dok će kinetička energija biti najveća jer je tu brzina najveća. Zbog tromosti ili inercije kuglica će produžiti svoje njihanje te će ponovno kinetička energija opadati, a potencijalna rasti, a u krajnjoj točki ponovno će kinetička energija biti nula, a potencijalna najveća. Rasprava! Točka B Kuglica je u najvišem položaju h. Kinetička energija je nula. Potencijalna energija je maksimalna i iznosi: E_{p}=m \cdot g \cdot h \Rightarrow E_{p}=m \cdot g \cdot l \cdot(1-\cos (\varphi)) . \section{Točka A} Kuglica je u najnižem položaju, prolazi kroz položaj ravnoteže. Potencijalna energija je nula. Kinetička energija je maksimalna i brzina je maksimalna. E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} Zakona očuvanja mehaničke energije zahtijeva: \begin{gathered} E_{p a}+E_{k a}=E_{p b}+E_{k b} \Rightarrow 0+\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}=m \cdot g \cdot l \cdot(1-\cos (\varphi))+0 \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}=m \cdot g \cdot l \cdot(1-\cos (\varphi)) \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}=m \cdot g \cdot l \cdot(1-\cos (\varphi)) / \cdot \frac{2}{m} \Rightarrow \end{gathered} \Rightarrow v^{2}=2 \cdot g \cdot l \cdot(1-\cos (\varphi)) \Rightarrow v^{2}=2 \cdot g \cdot l \cdot(1-\cos (\varphi)) / \sqrt{ } \Rightarrow v=\sqrt{2 \cdot g \cdot l \cdot(1-\cos (\varphi))} Vježba 576 Odmor! Rezultat:

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

pozdrav svima! s obzirom da nisam kompetentan baš u kemiji pomalo se osjećam da nemam prava postavljati ovakva pitanja i mišljenja.. naime,danas sam listao nešto kemiju i u tablicama mementa vidio 2.z...
Pozdrav, Možete li mi objasniti primjenu Raoultovog zakona na NaCl u vodi?
Sve u vezi zakona elektrolize i njihovoj primjeni me zanima????
Dobar dan, zanima me je li postoji način predviđanja koji će plin bit topljiviji u vodi pri ISTOM tlaku i temperaturi? Razumijem henrijev zakon i kako se mijenja topljivost plina s promjenom temp i tl...
Razlaganjem 14,4 g bakar(II)oksida izdvojeno je 12,8 g elementarnog bakra: Izračunaj masu dobijenog kisika Primjeni zakon o održanju mase
Koja se tvar proizvodi primjenom rekombinantne DNA-tehnologije?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana