Elektron se giba okomito na smjer homogenoga magnetskog polja, indukcije B = 0.2 T, brzinom v = 7 ⋅ 10⁶ m/s. Koliki je polumjer kružnice koju pritom opisuje elektron? (naboj elektrona e = 1.602 ⋅ 10⁻¹⁹C, masa elektrona m = 9.11 ⋅ 10⁻³¹ kg )


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{B}=0.2 \mathrm{~T}, \quad \mathrm{v}=7 \cdot 10^{6} \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{e}=1.602 \cdot 10^{-19} \mathrm{C}, \quad \mathrm{m}=9.11 \cdot 10^{-31} \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{r}=? Magnetska sila (Lorentzova sila) stalno djeluje prema središtu kružnice po kojoj se giba elektron. Budući da je magnetska sila okomita na brzinu, brzina će mijenjati samo smjer, ali ne i vrijednost. Zato se elektron giba po kružnici. Riječ je o centripetalnoj sili koja uzrokuje kruženje elektrona. Prema drugom Newtonovom zakonu slijedi: \begin{aligned} F=m \cdot a & \begin{array}{rl} F=e \cdot v \cdot B & \} \Rightarrow & F & m \cdot \frac{v^{2}}{r} \\ F & & & e \cdot v \cdot B \end{array} \Rightarrow \Rightarrow m \cdot \frac{v^{2}}{r}=e \cdot v \cdot B / \cdot \frac{r}{v} \Rightarrow m \cdot v=r \cdot e \cdot B \Rightarrow r=\frac{m \cdot v}{e \cdot B}=\\ &=\frac{9.11 \cdot 10^{-31} \mathrm{~kg} \cdot 7 \cdot 10^{6} \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}}{1.602 \cdot 10^{-19}}=1.99 \cdot 10^{-4} \mathrm{~m} . \end{aligned}

Vježba

Elektron se giba okomito na smjer homogenoga magnetskog polja, indukcije B =0.1 \mathrm{~T}, brzinom \mathrm{v}=7 \cdot 10^{6} \mathrm{~m} / \mathrm{s}. Koliki je polumjer kružnice koju pritom opisuje elektron? (naboj elektrona \mathrm{e}=1.602 \cdot 10^{-19} \mathrm{C}, masa elektrona \mathrm{m}=9.11 \cdot 10^{-31} \mathrm{~kg} ) Rezultat: \quad 3.98 \cdot 10^{-4} \mathrm{~m}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Elektron se giba okomito na smjer homogenoga magnetskog polja, indukcije B = 0.2 T, brzinom v = 7 ⋅ 10⁶ m/s. Kolika sila djeluje na elektron? (naboj elektrona e  = 1.602 ⋅ 10⁻¹⁹C )
Elektron se giba okomito na smjer homogenoga magnetskog polja, indukcije B = 0.2 T, brzinom v = 7 ⋅ 10⁶ m/s. Koliki je polumjer kružnice koju pritom opisuje elektron? (naboj elektrona e = 1.602 ⋅ 10...
U homogeno magnetno polje magnetne indukcije B = 0.1 T uleti α− čestica koja ima B = 0.1 T,  E_(k) = 500eV = [500⋅1.6⋅10⁻¹⁹ J] = 8 ⋅ 10⁻¹⁷ J,  α = 90^(∘),  Q = 2 ⋅ e− $$ \begin{aligned} & \te...
Elektron kinetičke energije 100eV giba se u ravnini okomitoj na smjer homogenog magnetskog polja B = 3.16 ⋅ 10⁻⁴ T. Koliki je polumjer kružnice koju elektron pri tome opisuje? (m_(e)=9.11⋅10⁻³¹ kg,...
Elektron kinetičke energije 100eV giba se u ravnini okomitoj na smjer homogenog magnetskog polja B = 3.16 ⋅ 10⁻⁴ T. Kolika sila djeluje na elektron? (m_(e)=9.11⋅10⁻³¹ kg, e=1.6⋅10⁻¹⁹C) $$ \begin...
Elektron ulijeće u homogeno magnetsko polje okomito na silnice polja. Što se događa s brzinom elektrona dok se giba u magnetskom polju? A. Brzini se mijenjaju smjer i iznos. B. Brzini se ne mij...
Elektron se giba u magnetnom polju gustoće toka 10 T brzinom 3 ⋅ 10⁷ m/s okomito na smjer polja. Odredite omjer sile kojom magnetno polje djeluje na elektron i težine elektrona. (naboj elektrona e =...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana