Dva kondenzatora kapaciteta 6μF i 8μF vezana su u paralelu (usporedno) i priključena na izmjenični napon 110 V frekvencije 50 Hz. Kolika je jakost struje u krugu?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{C}_{1}=6 \mu \mathrm{F}=6 \cdot 10^{-6} \mathrm{~F}, \quad \mathrm{C}_{2}=8 \mu \mathrm{F}=8 \cdot 10^{-6} \mathrm{~F}, \quad \mathrm{U}=110 \mathrm{~V}, \quad v=50 \mathrm{~Hz}, \quad \mathrm{I}=? Spojimo li dva kondenzatora u paralelu ukupni će otpor biti C=C_{1}+C_{2} . Ohmov zakon za krug izmjenične struje glasi: I=\frac{U}{Z} gdje je Z impedancija: Z=\sqrt{R^{2}+\left(R_{L}-R_{C}\right)^{2}} Budući da u strujnom krugu nema radnog (omskog) otpora (\mathrm{R}=0), niti induktivnog otpora \left(\mathrm{R}_{\mathrm{L}}=0\right). slijedi: \begin{gathered} Z=R_{C} \Rightarrow I=\frac{U}{R_{C}} \Rightarrow\left[\begin{array}{l} \text { kapacitivni otpor } \\ R_{C}=\frac{1}{C \cdot \omega} \end{array}\right] \Rightarrow I=\frac{U}{\frac{1}{C \cdot \omega}} \Rightarrow I=U \cdot C \cdot \omega \Rightarrow I=U \cdot C \cdot 2 \cdot \pi \cdot v \Rightarrow \\ \Rightarrow I=U \cdot\left(C_{1}+C_{2}\right) \cdot 2 \cdot \pi \cdot v=110 \mathrm{~V} \cdot\left(6 \cdot 10^{-6} F+8 \cdot 10^{-6} F\right) \cdot 2 \cdot \pi \cdot 50 \frac{1}{s}=0.48 A . \end{gathered}

Vježba

Dva kondenzatora kapaciteta 6 \mu \mathrm{F} i 8 \mu \mathrm{F} vezana - su u paralelu (usporedno) i priključena na izmjenični napon 220 \mathrm{~V} frekvencije 50 \mathrm{~Hz}. Kolika je jakost struje u krugu? Rezultat: \quad 0.97 \mathrm{~A}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Dva kondenzatora, jedan kapaciteta 2μF, a drugi kapaciteta 3μF, spojena su serijski na izvor istosmjernog napona od 100 V. Kolika je energija pohranjena u kondenzatoru kapaciteta 2μF?
Dva kondenzatora, jedan kapaciteta 2μF, a drugi kapaciteta 3μF, spojena su paralelno na izvor istosmjernog napona od 100 V. Kolika je energija pohranjena u kondenzatoru kapaciteta 2μF?
Dva kondenzatora, jedan kapaciteta 2μF, a drugi kapaciteta 3μF, spojena su serijski na izvor istosmjernog napona od 100 V. Kolika je energija pohranjena u kondenzatoru kapaciteta 2μF?
Dva kondenzatora, jedan kapaciteta 2μF, a drugi kapaciteta 3μF, spojena su paralelno na izvor istosmjernog napona od 100 V. Kolika je energija pohranjena u kondenzatoru kapaciteta 2μF?
Dva titrajna kruga treba dovesti u rezonanciju. Prvi titrajni krug se sastoji od kondenzatora kapaciteta 12pF i zavojnice induktiviteta 4.2nH. Koliki mora biti kapacitet drugog titrajnog kruga, ako ...
Između ploča ravnog kondenzatora nalazi se zrak, što će se dogoditi s kapacitetom kondenzatora ako razmak između njegovih ploča povećamo dva puta?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana