Zavojnica ima omski otpor 30Ω i induktivnost 0.2 H. Koliki mora biti napon na krajevima zavojnice da njome teče: a) istosmjerna struja jakosti 4 A, b) izmjenična struja efektivne vrijednosti 4 A, frekvencije 50 Hz?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{R}=30 \Omega, \quad \mathrm{L}=0.2 \mathrm{H}, \quad \mathrm{I}=4 \mathrm{~A}, \quad v=50 \mathrm{~Hz}, \quad \mathrm{U}=? a) Ohmov zakon za krug istosmjerne struje glasi: I=\frac{U}{R} gdje je R otpor vodiča. Napon na krajevima zavojnice iznosi: I=\frac{U}{R} \Rightarrow U=I \cdot R=4 \mathrm{~A} \cdot 30 \Omega=120 \mathrm{~V} b) Ohmov zakon za krug izmjenične struje glasi I=\frac{U}{Z} gdje je Z impedancija: Z=\sqrt{R^{2}+\left(R_{L}-R_{C}\right)^{2}} \Rightarrow Z=\sqrt{R^{2}+\left(L \cdot \omega-\frac{1}{C \cdot \omega}\right)^{2}} Budući da u strujnom krugu nema kapacitivnog otpora \left(\mathrm{R}_{\mathrm{C}}=0\right), napon mreže je: \begin{aligned} Z &\left.=\sqrt{R^{2}+R_{L}^{2}}\right\} \Rightarrow U=I \cdot \sqrt{R^{2}+R_{L}^{2}} \Rightarrow U=I \cdot \sqrt{R^{2}+(L \cdot \omega)^{2}} \Rightarrow U=I \cdot \sqrt{R^{2}+(L \cdot 2 \cdot \pi \cdot v)^{2}}=\\ U &=I \cdot Z \\ &=4 A \cdot \sqrt{(30 \Omega)^{2}+\left(0.2 H \cdot 2 \cdot \pi \cdot 50 \frac{1}{s}\right)^{2}}=278.51 V . \end{aligned} Vježba 072 Zavojnica ima omski otpor 30 \Omega i induktivnost 0.2 H. Koliki mora biti napon na krajevima zavojnice da njome teče: a) istosmjerna struja jakosti 8 A, b) izmjenična struja efektivne vrijednosti 8 \mathrm{~A}, frekvencije 50 \mathrm{~Hz} ? Rezultat: \quad a) U=240 \mathrm{~V} \quad, \quad b) U=557.01 \mathrm{~V} .

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Zavojnica ima omski otpor 30Ω i induktivnost 0.2 H. Koliki mora biti napon na krajevima zavojnice da njome teče: a) istosmjerna struja jakosti 4 A, b) izmjenična struja efektivne vrijednosti ...
Zavojnica ima 100 zavoja, unutarnji otpor 6Ω i površinu presjeka od 80 cm². Kolikom brzinom se mijenja magnetska indukcija usmjerena okomito na površinu poprečnog presjeka zavojnice ako se u njoj in...
Zavojnica ima 1000 zavoja i promjer 5 cm. Smještena je u homogeno magnetsko polje tako da je os zavojnice paralelna silnicama. Krajevi zavojnice spojeni su kondenzatorom kapaciteta 10μF. Kolika je k...
Zavojnica ima 120 zavoja na duljini 25 cm. Kolika je magnetska indukcija u njoj ako njome teče struja 15 A ? (apsolutna permeabilnost vakuuma μ₀=4⋅π⋅10⁻⁷( T⋅m)/A)
Zavojnica ima 200 navoja koji su jednoliko namotani na duljini 20 cm. Kroz zavojnicu teče struja jakosti 10 A. Kolika je magnetska indukcija u središtu zavojnice, a kolika na njezinim krajevima? (pe...
Zavojnica proizvodi magnetsko polje od 10mT. Zavojnica ima 2000 namotaja po metru duljine. Koliko jaka struja prolazi zavojnicom? (μ₀=4⋅π⋅10⁻⁷H/m) A. 1.000A B. 1.990A C. 3.979A D. 7.960 A
Magnetizirajuća struja transformatora ima jakost 0.1 A. Primarna zavojnica ima 1000 zavoja i otpor 100Ω. Ako sekundarna zavojnica ima 500 zavoja, koliki je sekundarni napon?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana