U krugu izmjenične struje serijski su spojeni zavojnica 30Ω, induktivnosti 0.2Hi kondenzator kapaciteta 0.2μF. Kolika je vlastita ili rezonantna frekvencija?.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{R}=30 \Omega, \quad \mathrm{L}=0.2 \mathrm{H}, \quad \mathrm{C}=0.2 \mu \mathrm{F}=2 \cdot 10^{-7} \mathrm{~F}, \quad \mathrm{v}=? Ohmov zakon za izmjeničnu struju glasi: I=\frac{U}{Z} \Rightarrow I=\frac{U}{\sqrt{R^{2}+\left(R_{L}-R_{C}\right)^{2}}} gdje je Z ukupni otpor ili impedancija. Ako je induktivni otpor jednak kapacitivnom otporu \left(\mathrm{R}_{\mathrm{L}}=\mathrm{R}_{\mathrm{C}}\right), izraz u zagradi u nazivniku formule poništi se i struja kroz strujni krug je maksimalna. To se može postići na više načina: - mijenjanjem frekvencije v (odnosno kružne frekvencije \omega ) - mijenjanjem induktivnog otpora \mathrm{R}_{\mathrm{L}} - mijenjanjem kapacitivnog otpora R_{C} . Ta se pojava zove električna rezonancija, a frekvencija v na kojoj se to postiže zove se rezonantna frekvencija. U slučaju rezonancije, R_{L}=R_{C}, dobije se Thomsonova formula za rezonanciju: \begin{aligned} &R_{L}=R_{C} \Rightarrow L \cdot \omega=\frac{1}{C \cdot \omega} / \cdot C \cdot \omega \Rightarrow L \cdot C \cdot \omega^{2}=1 \Rightarrow \omega^{2}=\frac{1}{L \cdot C} / \sqrt{\Rightarrow} \Rightarrow \frac{1}{L \cdot C} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \omega=\frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \Rightarrow\left[\begin{array}{c} \text { kružna frekvencija } \\ \omega=2 \cdot \pi \cdot v \end{array}\right] \Rightarrow 2 \cdot \pi \cdot v=\frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} / \cdot \frac{1}{2 \cdot \pi} \Rightarrow v=\frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L \cdot C}} . \end{aligned} Vlastita ili rezonantna frekvencija iznosi: v=\frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L \cdot C}}=\frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{0.2 H \cdot 2 \cdot 10^{-7} F}}=796 H z .

Vježba

U krugu izmjenične struje serijski su spojeni zavojnica 20 \Omega, induktivnosti 0.2 \mathrm{Hi} kondenzator kapaciteta 0.2 \mu \mathrm{F}. Kolika je vlastita ili rezonantna frekvencija? Rezultat: \quad 796 \mathrm{~Hz}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

U krugu izmjenične struje serijski su spojeni zavojnica otpora 20Ω, induktivitet 0.17H i kondenzator kapaciteta 0.15μF.Za koju frekvenciju struje je otpor najmanji?
Električna žarulja i kondenzator spojeni su serijski u krugu izmjenične struje frekvencije 50 Hz na napon 440 V. Koliki kapacitet ima kondenzator ako žaruljom teče struja jakosti 0.5 A, a na krajevi...
U krugu izmjenične struje efektivne vrijednosti 5 A omski otpor i induktivnost 0.2H spojeni su u seriju. Koliki je omski otpor ako je krug priključen na napon 380 V frekvencije 50 Hz ?
Efektivna jakost izmjenične električne struje u krugu s otpornikom od 50Ω iznosi 5 A. Kolika je maksimalna električna struja kroz otpornik? A. 6.03A B. 7.07 A C. 5.5A D. 8A
Efektivna jakost izmjenične električne struje u krugu s otpornikom od 50Ω iznosi 5 A. Kolika je maksimalna električna struja kroz otpornik? A. 6.03 A B. 7.07 A C. 5.5A D. 8A
U krug izmjenične struje napona 110 V i frekvencije 50 Hz uključen je omski otpor od 15Ω, zavojnica samoindukcije 0.1H i kondenzator kapaciteta 50μF. Izračunaj jakost struje koja prolazi krugom te p...