Kolika je jakost magnetskog polja u unutrašnjosti zavojnice od 500 zavoja, dugačke 50 cm, ako zavojnicom teče struja jakosti 10 A?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{N}=500, \quad 1=50 \mathrm{~cm}=0.5 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{I}=10 \mathrm{~A}, \quad \mathrm{H}=? Jakost magnetskog polja unutar relativno dugačke zavojnice dana je izrazom: H=\frac{N \cdot I}{l}, gdje su I jakost struje u zavojnici, N broj zavoja, a l duljina zavojnice. H=\frac{N \cdot I}{l}=\frac{500 \cdot 10 A}{0.5 m}=10000 \frac{A}{m}=10^{4} \frac{A}{m} . Vježba 081 Kolika je jakost magnetskog polja u unutrašnjosti zavojnice od 500 zavoja, dugačke 50 \mathrm{~cm}, ako zavojnicom teče struja jakosti 5 A? Rezultat: \quad 5000 \frac{A}{m}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Zavojnica duljine 60 cm ima tri sloja zavoja, u svakom sloju po 120 zavoja. Koliku jakost ima struja koja teče zavojnicom ako je u unutrašnjosti zavojnice magnetsko polje jakosti 4.8 ⋅ 10³ A/m?
Elektron se giba u vakuumu brzinom 2 ⋅ 10⁶ m/ s po kružnici polumjera 5 ⋅ 10⁻¹¹ m. Kolika je jakost magnetskog polja u središtu kružnice? (naboj elektrona 1.602 ⋅ 10⁻¹⁹C )
Zavojnica s 200 zavoja, polumjera 10 cm, nalazi se u homogenom magnetskom polju indukcije 0.1 T tako da uzdužna os zavojnice tvori kut od 30^(∘) sa smjerom magnetskog polja. Kolika je jakost struje ...
Kad se jakost struje, kroz zavojnicu koja ima 1000 zavoja, jednoliko poveća od 3 A do 9 A tok magnetskog polja kroz nju se promijeni od 2mWb do 20mWb tijekom 3 sekunde. Kolika je induktivnost zavojn...
Kružni okvir, polumjera 40 cm, napravljen je od bakrene žice promjera 1 mm. Žica se nalazi u homogenome magnetskom polju čija se indukcija jednoliko smanjuje brzinom 20mT/s, a silnice magnetskog pol...
Kolika je energija magnetskog polja u valjkastoj zavojnici duljine 20 cm i promjera 3 cm, koja ima 200 zavoja, kada njome teče struja jakosti 0.2 A? Zavojnica je bez jezgre. (μ₀=4⋅π⋅10⁻⁷ Tm/A)