Kolika je energija magnetskog polja u valjkastoj zavojnici duljine 20 cm i promjera 3 cm, koja ima 200 zavoja, kada njome teče struja jakosti 0.2 A? Zavojnica je bez jezgre. (μ₀=4⋅π⋅10⁻⁷ Tm/A)


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

1=20 \mathrm{~cm}=0.2 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~d}=3 \mathrm{~cm}=0.03 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~N}=200, \quad \mathrm{I}=0.2 \mathrm{~A}, \quad \mu_{0}=4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \mathrm{Tm} / \mathrm{A}, E=? Zavojnica promjera d (ili presjeka S) i duljine l bez jezgre (permeabilnosti \mu_{0} ) ima induktivitet L: \left.\begin{array}{l} S=\frac{d^{2} \cdot \pi}{4} \\ L=\mu_{0} \cdot \frac{N^{2} \cdot S}{l} \end{array}\right\} \Rightarrow L=\mu_{0} \frac{N^{2} \cdot d^{2} \cdot \pi}{4 \cdot l} Energija magnetskog polja zavojnice induktiviteta L kojom teče struja I dana je izrazom: A^{A}=\frac{1}{2} \cdot L \cdot I^{2} Računamo energiju magnetskog polja u valjkastoj zavojnici: \begin{aligned} L &=\mu_{0} \cdot \frac{N^{2} \cdot d^{2} \cdot \pi}{4 \cdot l} \\ E &=\frac{1}{2} \cdot L \cdot I^{2} \\ &=\frac{1}{8} \cdot 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{T \cdot m}{A} \cdot \frac{(200)^{2} \cdot(0.03 m)^{2} \cdot \pi}{0.2 m} \cdot(0.2 A)^{2}=3.55 \cdot 10^{-6} J=3.55 \mu J^{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4 \cdot l} \cdot \frac{1}{8} \cdot \mu_{0} \cdot \frac{2}{l} \cdot \pi^{2}= \end{aligned}

Vježba

Kolika je energija magnetskog polja u valjkastoj zavojnici duljine 20 \mathrm{~cm} i promjera 3 \mathrm{~cm}, koja ima 400 zavoja, kada njome teče struja jakosti 0.1 A? Zavojnica je bez jezgre. \left(\mu_{0}=4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \mathrm{Tm} / \mathrm{A}\right) Rezultat: \quad 3.55 \mu \mathrm{J}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kolika je kinetička energija protona koji se giba po kružnici polumjera 50 cm u homogenom magnetskom polju B = 1 T? Smjer brzine okomit je na silnice magnetskog polja. (e=1.6⋅10⁻¹⁹C, m = 1.67 ⋅ 10⁻²...
Kolika je kinetička energija protona koji se u magnetskom polju 1 T giba po kružnici polumjera 1 m? (naboj protona e =  + 1.602 ⋅ 10⁻¹⁹C, masa protona m = 1.6726 ⋅ 10⁻²⁷ kg )
Elektron kinetičke energije 200 eV uleti u homogeno magnetsko polje indukcije 5 mT okomito na silnice magnetskog polja. Koliki je polumjer kružne staze po kojoj se giba elektron? (masa elektrona m ...
Elektron kinetičke energije 100eV giba se u ravnini okomitoj na smjer homogenog magnetskog polja B = 3.16 ⋅ 10⁻⁴ T. Koliki je polumjer kružnice koju elektron pri tome opisuje? (m_(e)=9.11⋅10⁻³¹ kg,...
Alfa - čestica mase 6.68 ⋅ 10⁻²⁷ kg i naboja  + 2⋅ e ima energiju 2keV i ulijeće u magnetsko polje indukcije 0.2 T okomito na smjer silnica polja. Koliki je polumjer staze koju opisuje alfa $-\brev...
Proton kinetičke energije 0.5MeV uleti okomito na silnice homogenog magnetnog polja indukcije 0.1 T. Kolika je Lorentzova sila na proton? (masa protona m = 1.6726 ⋅ 10⁻²⁷ kg, naboj protona Q = e = ...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana