Na sanduk djelujemo stalnom silom 10 N pod kutom 30^(∘) prema ravnini podloge kao što je prikazano na slici. [] Koliko iznosi sila trenja ako se sanduk po podlozi giba stalnom brzinom?


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{F}=10 \mathrm{~N}, \quad \alpha=30^{\circ}, \quad \mathrm{F}_{\mathrm{tr}}=? Ako stalna sila F djeluje na tijelo pod kutom a prema putu tada je rad jednak umnošku komponente sile u smjeru puta F \cdot \cos (\alpha) i puta s. W=F \cdot s \cdot \cos (\alpha) \text {. } Giba li se tijelo po kružnici rad centripetalne sile jednak je nuli jer je ta sila uvijek okomita na smjer u kojem se tijelo giba. Trenje je sila koja se javlja kad se neko tijelo giba površinom nekoga drugog tijela ili kad se tek počinje gibati. Trenje ima smjer suprotan smjeru gibanja. Prvi Newtonov poučak Ako na tijelo ne djeluje nikakva sila ili je rezultanta svih sila jednaka nuli, tijelo miruje ili se giba jednoliko po pravcu. Trokut je dio ravnine omeđen s tri dužine. Te dužine zovemo stranice trokuta. Pravokutni trokuti imaju jedan pravi kut (kut od 90^{\circ} ). Stranice koje zatvaraju pravi kut zovu se katete, a najdulja stranica je hipotenuza pravokutnog trokuta. Kosinus šiljastog kuta pravokutnog trokuta jednak je omjeru duljine katete uz taj kut i duljine hipotenuze. Silu \vec{F} rastavimo na dvije komponente: - komponentu \vec{F}_{1} u smjeru gibanja (u smjeru puta s) - komponentu \vec{F}_{2} okomitu na smjer gibanja (okomitu na put s). Sa slike vidi se: \cos \left(30^{\circ}\right)=\frac{F_{1}}{F} \Rightarrow \cos \left(30^{\circ}\right)=\frac{F_{1}}{F} / \cdot F \Rightarrow F_{1}=F \cdot \cos \left(30^{\circ}\right) \text {. } Budući da se sanduk giba stalnom brzinom, sila trenja F_{t r} i komponenta F_{1} jednake su po iznosi, a suprotnih smjerova. F_{t r}=F_{1} \Rightarrow F_{t r}=F \cdot \cos \left(30^{\circ}\right)=10 N \cdot \cos \left(30^{\circ}\right)=\text { DEGC }=8.66 N . Vježba 580 Odmor! Rezultat:

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Sanduk visine 2 m stoji na horizontalnom podu svojim podnožjem dimenzija 1 m ⋅ 1 m. S bočne strane na njega puše vjetar i tlači ga 300 N/m². Hoće li vjetar prevrnuti sanduk mase 100 kg ? (g=9.81 m/s...
Na traktorskoj prikolici nalazi se sanduk mase 1200 kg. Kolikom najvećom akceleracijom traktor smije krenuti bez opasnosti da sanduk ne padne sa prikolice? Koeficijent trenja izmedu sanduka i prikol...
Iz zrakoplova koji leti horizontalno na visini 1200 m izbačen je sanduk s hranom. Kojom je brzinom letio zrakoplov u času kad je izbacio sanduk ako je pao 500 m daleko od mjesta na tlu koje se nalaz...
Na kolica mase m djelujemo stalnom silom F pa se ona ubrzavaju akceleracijom a. Na kolica se stavi uteg mase M i akceleracija kolica padne na $\frac{1}{5}$ prijašnje vrijednosti. Pod pretpostavkom d...
Na rubu kružne ploče koja se jednoliko okreće oko svoje osi visi njihalo koje se namjesti pod kutom α = 45^(∘) prema vertikali. Udaljenost od objesišta njihala do središta ploče je d = 10 cm, a dulj...
Na vodi je tanak sloj ulja indeksa loma n = 1.5. Gledajući pod kutom 50^(∘) prema okomici vidi se zelena boja valne duljine 520 nm. Kolika može biti najmanja debljina sloja na tom mjestu?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana