Predmet mase 200 g pao je s visine 25 m brzinom v = 18 m/s. Odredite prosječnu zaustavnu silu. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=200 \mathrm{~g}=0.2 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~h}=25 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{v}=18 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{~F}=? Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Tijelo obavlja rad W ako djeluje nekom silom F na putu s na drugo tijelo. Ako sila djeluje u smjeru gibanja tijela, vrijedi W=F \cdot S Zakon očuvanja energije: - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. Jednim dijelom gravitacijska potencijalna energija pretvorit će se u kinetičku energiju, a drugi dio potrošit će se na rad sile trenja (otpor zraka). \begin{gathered} E_{g p}=E_{k}+W \Rightarrow W=E_{g p}-E_{k} \Rightarrow F \cdot h=m \cdot g \cdot h-\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow F \cdot h=m \cdot g \cdot h-\frac{1}{2} \cdot m \cdot v \frac{2}{x} \cdot \frac{1}{h} \Rightarrow F=m \cdot g-\frac{m \cdot v^{2}}{2 \cdot h} \Rightarrow F=m \cdot\left(g-\frac{v^{2}}{2 \cdot h}\right)= \\ =0.2 \mathrm{~kg} \cdot\left(9.81 \frac{m}{2}-\frac{\left(18 \frac{m}{s}\right)^{2}}{2 \cdot 25 \mathrm{~m}}\right)=0.67 \mathrm{~N} . \end{gathered}

Vježba

Predmet mase 400 \mathrm{~g} pao je \mathrm{s} visine 25 \mathrm{~m} brzinom \mathrm{v}_{0}=18 \mathrm{~m} / \mathrm{s} . Odredite prosječnu zaustavnu silu. (ubrzanje slobodnog pada g=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) Rezultat: \quad 1.33 \mathrm{~N}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Predmet mase 250 g privezan je na kraj lagane opruge konstante elastičnosti 100 N/m. Predmet se zarotira jednolikom brzinom oko drugog kraja opruge koji služi kao središte kružnice. Ako je duljina ...
Predmet mase 0.5 kg padne s visine od 10 m. U trenutku udarca o zemlju njegova kinetička energija je: A. 0.5J B. 4J C. 49 J D. 490J (g=9.81 m/s²)
Predmet mase 0,3 kg rotira u horizontalnoj ravnini. Ako je duljina užeta 0,75m, a najveća napetost koju uže može podnijeti iznosi 250N, kolikom najvećom brzinom v možemo vrtjeti predmet da uže ne pukn...
Predmet mase 3 kg spušta se iz mirovanja s vrha kosine visoke 4 m. Koliki je rad utrošen na trenje predmeta s kosinom ako brzina predmeta na podnožju kosine iznosi 5 m/s?( g=9.81 m/s²)
Predmet mase 0.5 kg jednoliko klizi uslijed trenja niz kosinu s kutom nagiba 30^(∘). Kolikom silom treba djelovati u smjeru gibanja na tijelo da bi se ono uspinjalo istom brzinom?
Predmet mase 0.5 kg zbog trenja jednoliko klizi niz kosinu s kutom nagiba 30^(∘). Kolikom silom treba djelovati na tijelo u smjeru gibanja da bi se jednoliko uspinjalo istom brzinom? ( g = 9.81 m/s²...